/ Ekonomija / Komercijalna banka prima zahteve za subvencionisane stambene kredite
BiF Analize Čitajte B&F online

Komercijalna banka prima zahteve za subvencionisane stambene kredite

This post has already been read 1072 times!

Komercijalna banka počela je da prima zahteve za subvencionisane stambene kredite, u skladu sa Uredbom Vlade Republike Srbije o merama podrške građevinskoj industriji.

Osnovni uslovi koje bi klijent trebalo da ispuni za subvencionisani stambeni kredit su: da je podnosilac zahteva za kredit državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, da ne bude stariji od 70 godina na dan dospeća poslednjeg mesečnog anuiteta, da u svom vlasništvu ne poseduje stambeni objekat u celosti, da nema stambeni kredit u korišćenju i da mesečna zarada podnosioca zahteva, kao i njegovog supružnika, ne prelazi 150.000 dinara, pojedinačno.


Stambeni kredit uz subvenciju se odobrava do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva, a maksimalno do 100.000 evra, sa periodom otplate do 30 godina i mogućnošću korišćenja grejs perioda do 12 meseci. Razlika u odnosu na kredite koji su odobravani prošle godine je povećano učešće klijenta na 10% od vrednosti nekretnine.

Subvencija Republike Srbije je takođe 10% , a iznos kredita Banke je 80%. Subvencionisani iznos kredita otplaćuje se poslednjih 5 godina. Nominalna kamatna stopa na iznos kredita Banke na godišnjem nivou je 4,5%, uvećano za vrednost šestomesečnog EURIBOR-a. Usklađivanje kamatne stope vrši se dva puta godišnje.

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close