/ Politika i društvo / Ministarstvo organizuje javnu raspravu na tajnom mestu
BiF Analize Čitajte B&F online

Ministarstvo organizuje javnu raspravu na tajnom mestu

Redakcija BIF on 04/02/2013 - 10:37 in Politika i društvo

This post has already been read 746 times!

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) objavila je da joj nije omogućeno da prisustvuje okruglom stolu u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o geološkim istraživanjima i rudarstvu sa obrazloženjem da nema mesta za njih. Kao problem ističu to što na sajtu Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, u sekciji „Javne rasprave“, stoji da „Trenutno nema aktivnih javnih rasprava“. Takođe, ne postoji ni informacija o održavanju okruglog stola pa je nejasno kako javna rasprava može da bude održana na tajnom mestu u nepoznato vreme i za koga je organizovana.

Da će taj skup biti održan 5. februara u Beogradu saznali su posredno, od kompanije iz sektora rudarstva kojoj će taj zakon biti osnova za poslovanje i koja takođe nije bila pozvana na okrugli sto niti je informaciju o održavanju mogla da pronađe na internet sajtu Ministarstva.

Donošenje zakona i drugih propisa bez javne rasprave ili u procesu koji nije dostupan svim stranama na čiji rad će uticati, predstavlja jedan od najvećih problema u zakonodavnom procesu naše zemlje jer se smanjuje transparentnost, umanjuje kvalitet propisa, stvara neizvesnost za građane i privredu i podiže sumnja u dobre namere predlagača, saopštava NALED.

Analiza koju je NALED uradio kako bi formirao Regulatorni indeks Srbije i ocenio rad Vlade, pogotovo na pripremi propisa, pokazala je da prošle godine, tokom donošenja 67 zakona važnih za privredu, javne rasprave nije bilo u 34 slučaja, a kod još 13 zakona organizovan je neki neformalni oblik javne rasprave.

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close