/ IT i nauka / Softver za rekonstrukciju davno izumrlih jezika
BiF Analize Čitajte B&F online

Softver za rekonstrukciju davno izumrlih jezika

This post has already been read 672 times!

Istraživači univerziteta Berkli napravili su softver koji može da rekonstruiše davno izumrle jezike, objavio je britanski javni servis BBC, a prenosi afgencija Beta. Softver može da reksonstruiše proto jezike iz kojih su se dalje razvijali moderni jezici, a testiran je na 637 jezika koji su u upotrebi u Aziji i na Pacifiku, sa zadatkom da rekonstruiše jezik od koga su nastali.  Na osnovu baze podataka koja je sadržala 142.000 reči, sistem je mogao da rekonstruiše rani jezik iz kojeg su se ti moderni jezici razvili. Naučnici su procenili da se taj jezik govorio pre oko 7.000 godina. Zatim su uporedili rezultate računarskog sistema sa onima do kojih su došli lingvisti i otkrili da se 85% ranih reči koje je generisao softver razlikovalo za najviše jedan glas od onih do kojih su došli lingvisti.

U svetu postoji hiljadu jezika za koje bi lingvistima trebalo „stotine života“ da ih prouče, izjavio je Dan Klajn, profesor Univerziteta Berkli, ali su zato računari vrlo efikasni kada treba ukrstiti podatke o mnoštvu promena koje su se dogodile u velikom vremenskom rasponu. Tokom hiljada godina, sitne varijacije u načinima na koji izgovoramo glasove učinile su da se rani jezici pretvore u brojne različite jezike. Te glasovne promene gotovo su uvek pravilne, slične reči menjaju se na slične načine, tako da ostaju obrasci koje čovek ili računar može da otkrije. Stvar je u tome da se identifikuju obrasci po kojima se te promene dešavaju i zatim preokrenu, čime se reč, u suštini, vraća kroz vreme, objašnjava Dan Klajn.

Međutim, iako  je računarska pretraga daleko brža, sistem ima nedostatke, jer ne može da objasni zašto ili kako nastaju izvesne promene, već samo da su se one verovatno dogodile. Na ovom nivou znanja i tehnologije, stručnjaci mogu da rekonstruišu jezike koji su stari i do nekoliko hiljada godina, ali je i dalje neizvesno kada i da li će biti moguće rekonstruisati prvi protojezik, od koga su nastali svi ostali.

Izvor: Beta

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close