/ Vesti / Intesa Sanpaolo: Snažni rezultati u 2012.
BiF Analize Čitajte B&F online

Intesa Sanpaolo: Snažni rezultati u 2012.

This post has already been read 690 times!

Izvršni odbor Intesa Sanpaolo grupacije usvojio je nacrt konsolidovanih finansijskih izveštaja matične kompanije za čitavu 2012. „Operativna marža koju je Intesa Sanpaolo zabeležila u 2012. godini najbolja je u poslednjih pet godina’’, istakao je Enriko Kukiani, izvršni i generalni direktor Intesa Sanpaolo grupacije tokom predstavljanja postignutih rezultata.

intesa-sanpaolo
Prema izveštaju Intesa Sanpaolo Grupe, postignut je pozitivan rezultat svih poslovnih jedinica, izuzev banaka članica u Mađarskoj i Ukrajini, kao i stabilan i rastući prihod od Wealth Management-a: 1.371 miliona evra dobiti pre oporezivanja (+64% u odnosu na 2011.), od čega 245 miliona evra od Italian Private Banking (+31% u odnosu na 2011.), 583 miliona evra od Osiguranja (Insurance) (+132%), 175 miliona evra od Asset Management-a (+22%), i 368 miliona evra od Financial Advisors-a (+45%). Snažan rast operativne marže od 17,3% u odnosu na 2011. godine, na 9 milijarde evra, predstavlja najbolju operativnu maržu od 2008. godine, dok su operativni prihodi porasli za 6,5% u odnosu na 2011. Odnos troškova i prihoda je 49,8%, što Grupu svrstava u sam vrh evropskih banaka. Izvršni odbor odlučio je da predloži na sledećoj redovnoj skupštini akcionara raspodelu od oko 832 miliona evra gotovinskih dividendi, isplaćujući pet evro centi za obične akcije i 6,1 evro centi na štedne uloge, pre oporezivanja. Prinos od dividendi je 4% po običnoj akciji i 5,8% po štednom ulogu, na osnovu berzanske vrednosti Intesa Sanpaolo na dan 11.3.2013.
Likvidna sredstva u iznosu od 115 milijardi evra i velika dostupnost neopterećene aktive kod centralnih banaka, čija vrednost odgovara likvidnosti od 67 milijarde evra na kraju decembra 2012. godine, povećano na 120 milijardi evra i 90 milijardi evra u odnosu na dan 28.02.2013.; što je već usklađeno sa racijom raspoložive likvidnosti i racijom stabilnog neto finansiranja koje propisuju „Basel 3“ standardi, i to daleko pre roka (2019. i 2018.). Direktni depoziti iz bankarskog poslovanja su povećani za 5,6% u odnosu na kraj 2011. godine, a ostvarena je i značajna neto dobit od 1.605 miliona evra u 2012. godini, u poređenju sa neto gubitkom od 8.190 miliona evra – neto dobit 2.043 miliona evra pre ispravke vrednosti za goodwill- u 2011.; prilagođena neto dobit iznosi 1.473 miliona evra (u poređenju sa 1.455 miliona evra u 2011.).Stopa adekvatnosti kapitala „Core Tier 1” povećana je na 11,2% sa 10,1% koliko je iznosila na kraju 2011. godine. Pro-forma koeficijent zajedničkog kapitala pri potpunoj primeni Bazel III standarda povećan je na 10,6% sa 9,9% koliko je iznosio na kraju 2011, a pro-forma EBA racio takođe je povećan i to na 10,3%, i preko propisane granice od 9% među najvišim je na nivou evropskih banaka.
Fokus Intesa Sanpaolo Grupe u 2013. godini će biti na ostvarivanju ciljeva profitabilnosti i na aktivnostima koje su usmerene jačanju kapitalne baze i unapređenju profila rizika i likvidnosti. Aktivnosti vezane za ponovno formiranje cena, započete u 2011. i nastavljene u 2012. godini, omogućiće da se delimično ograniči uticaj očekivanog negativnog okruženja na tržišne stope; strogi postupci za suzbijanje troškova će se suprotstaviti efektima automatskog povećanja plaćanja i inflacije; dok će trošak kredita će biti na visokom nivou.

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close