/ IT i nauka / Pad prihoda mobilnih servisa u Evropi
BiF Analize Čitajte B&F online

Pad prihoda mobilnih servisa u Evropi

Redakcija BIF on 01/03/2013 - 10:29 in IT i nauka

This post has already been read 724 times!

Mobilna telefonija u Evropi je od 2008. do 2012. godine zabeležila pad prihoda sa 187 milijardi evra na 163 milijarde zbog oštre regulacije cena i uticaja krize u evrozoni, navodi se u izveštaju kompanija AT Karni i GSMA.

Najbrži tempo rasta usluga beleži tržište Afrike gde se prognozira da će operateri do 2017. povećati prihode za 25%.

U ovom trenutku usluge mobilnih servisa plaća 3,2 milijarde ljudi, što je skoro polovina svetske populacije. U izveštaju se predviđa da će broj pretplatnika do 2017. biti uvećan za 700 miliona, dok će cifra od četri milijarde korisnika biti dostignuta 2018. godine. Prihodi mobilnih operatera u 2012. činili su 1,4% svetskog društvenog proizvoda.

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close