/ Ekonomija / ProCredit banka: Oprez sa plaćanjima prema inostranstvu, posebno Kini
BiF Analize Čitajte B&F online

ProCredit banka: Oprez sa plaćanjima prema inostranstvu, posebno Kini

This post has already been read 899 times!

ProCredit banka je upozorila svoje klijente da je došla do određenih saznanja o plaćanjima prema inostranstvu i to pre svega prema Narodnoj republici Kini “koja ukazuju da je potrebno da klijenti Banke u svom poslovanju primene visok stepen opreza prilikom realizacije ovakvih transakcija”. Radi se o gotovo hakerskim malverzacijama zbog kojih bi klijenti Banke ipak trebalo da proveravaju šta i kome uplaćuju.

Naime, u pismu koje je ova banka slala klijentima stoji da se u poslednje vreme dogodilo nekoliko slučajeva u kojima klijenti koji obavljaju određena plaćanja prema Kini dobijaju lažne instrukcije za plaćanje u fakturama koje im pristižu putem elektronske pošiljke. Ovakve fakture su prethodno upućene iz Kine od pravog dobavljača, međutim, pre nego što je elektronska pošiljka stizala na adresu primaoca u Republici Srbiji bila je „presretnuta“ od strane trećih lica, nakon čega su se podaci iz fakture i instrukcije za plaćanje promenili i takvi bili poslati na konačnu adresu primaoca, u ovom slučaju klijenta Banke.

hakeri i banke

Nakon toga, postojala je opasnost da klijenti izvrše plaćanje bez provere fakture koja im je pristigla elektronskom poštom i da Banci predaju nalog za plaćanje sa pogrešnim instrukcijama. Banka nije u obavezi a ni u mogućnosti da vrši kontrolu navedenih instrukcija, a takođe nema ni mogućnost da izvrši povraćaj novca koji je preuzet od strane trećeg lica u inostranstvu.

Ali zato se ProCredit banka obratila svojim klijentima sa molbom da u sličnim situacijama pre konačne predaje naloga Banci na realizaciju izvrše sve neophodne provere instrukcija za plaćanja.

Upozoravanje klijenata na eventualno uočene nepravilnosti u pogledu bezbednosti i tačnosti podataka na osnovu kojih se transakcije vrše nije obaveza banke, ali je deo njenog koncepta odgovornog bankarstva, kažu u ovoj banci.

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close