/ Ekonomija / Bankarski sektor u Centralnoj i Istočnoj Evropi se oporavlja
BiF Analize Čitajte B&F online

Bankarski sektor u Centralnoj i Istočnoj Evropi se oporavlja

This post has already been read 817 times!

Uporedo sa preporodom ekonomije u Zapadnoj Evropi, oživljavaju i poslovne aktivnosti u Centralnoj i Istočnoj (CIE). Istovremeno se uočavaju i blagi znaci oporavka širom regiona. Ovo su samo neki od zaključaka najnovijeg Istraživanja bankarskog sektora regiona CIE UniCredita.

Prema istraživanju, očekuje se da korporativni sektor bude glavni pokretač kreditne aktivnosti u narednim godinama. Od sredine 2013. godine rast kreditiranja se umereno ubrzavao, dok je rast depozita i dalje na stabilnom nivou koji podržava postepen zaokret ka novom bankarskom modelu. Uprkos izazovima, bankarski sektor u CIE nastavlja da pokazuje zadovoljavajući nivo profitabilnosti, dok je povraćaj na kapital više nego dvostruko veći u odnosu na ovaj parametar u Zapadnoj Evropi.

Veća industrijska proizvodnja u CIE, uz i dalje naglašenu razliku između pojedinih zemalja

“Ponovni rast industrijske aktivnosti, koji bi trebalo da se nastavi i u 2014, svakako je najpozitivniji trend koji je karakterisao CIE tokom 2013. godine”, rekao je Đani Franko Papa, direktor UniCreditove Divizije za CIE. “Znaci ekonomskog oporavka u Zapadnoj Evropi takođe stimulišu veću industrijsku proizvodnju u CIE, iako su i dalje uočljive razlike od zemlje do zemlje”. Od početka 2013. godine industrijska proizvodnja je u većini zemalja zabeležila rast od preko 5% na godišnjem nivou, a analitičari UniCredita očekuju dalja poboljšanja u 2014. kada je industrija u pitanju, uz pretpostavku da će se rast izvoza u Nemačkoj nastaviti i u 2014, kao i da će i ostali delovi Ekonomske i monetarne unije (EMU) zabeležiti oporavak.

oporavak finansija

Predviđeno je da prosečni bruto društveni proizvod (BDP) na nivou regiona zabeleži rast od 2% u 2014. i 2,5% u 2015. godini, prevazilazeći visinu ovog parametra u EMU koji bi trebalo da zabeleži stopu rasta od 1,5% u 2014, odnosno 1,8% u 2015. godini.

Izbalansiraniji racio kredita i depozita na nivou regiona

“Očekuje se da postepeno poboljšanje privredne aktivnosti u regionu bude praćeno daljim ubrzanjem rasta kreditiranja”, istakao je Đani Franko Papa i dodao da će na oporavak najviše uticati korporativni sektor.

Rast depozita ostaje na takvom nivou da može da pruži podršku postepenom zaokretu bankarskog sektora u CIE ka novom poslovnom modelu koji karakteriše održivija struktura finansiranja. Nakon kreditnog rasta od 113 % u periodu od 2005. do 2008. godine, kreditiranje u CIE je od 2008. do 2013. godine zabeležilo rast od 20%, uz stabilan devizni kurs. Sa druge strane, ukupni depoziti u CIE su, u periodu od 2008. do 2013. godine povećani za 34%, dok su u prethodnih 5 godina zabeležili rast od 55%. Kao posledica toga, poboljšan je i racio kredita i depozita koji je sa 114%, koliko je iznosio na vrhuncu globalne finansijske krize, u 2013. pao na 102%, što oslikava znatno zdraviji odnos ovih parametara.

Nesiguran kvalitet imovine i protivrečna preobimna regulativa predstavljaju osnovne rizike

“Uprkos izazovima, bankarski sektor u CIE je i dalje profitabilan, dok je njegov nivo profitabilnosti prilično iznad onog u većini zemalja Zapadne Evrope”, izjavila je Karmelina Karluco, zamenica direktora Strateških analiza UniCredita za CIE. Tokom 2013. godine prognozirani prosečan obrt sredstava za CIE banke iznosio je 1,5%, u rasponu od 2,0% u Turskoj do minus 2,1% u Sloveniji. Prosečan prognozirani obrt sredstava nemačkih banaka iznosio je 0,3% prošle godine, a za B(R)IIC banke kretao se od 2,5% do 0,9%.

“Pored ostalih poslovnih izazova, nesigurnost kretanja kvaliteta imovine i rast broja, odnosno obima međunarodnih i lokalnih propisa, stavljaju znak pitanja na naš scenario”, rekla je Karmelina Karluco. Ipak, očekuje se da će se racio rizičnih plasmana u CIE ove godine poboljšati. Uzimajući u obzir rizike koje sa sobom nosi protivrečna preobimna regulativa, eksperti pozivaju na bolju harmonizaciju propisa širom regiona.

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close