/ Vesti / Asseco SEE postiže bolje rezultate nakon drugog kvartala 2014. godine
BiF Analize Čitajte B&F online

Asseco SEE postiže bolje rezultate nakon drugog kvartala 2014. godine

Redakcija BIF on 07/08/2014 - 08:42 in Vesti, Ekonomija

This post has already been read 974 times!

Kompanija Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) objavila je finansijske rezultate poslovanja za drugi kvartal 2014. godine. Rezultati su pokazali poboljšanje u poređenju sa prošlom godinom i sa prethodnim kvartalom.

Rezultati su poboljšani prvenstveno prihodima od prodaje, koji su porasli za 4% na godišnjem nivou, sa 50,6 miliona evra na 52,7 miliona evra. Kompanija je zabeležila najviši rast prihoda u sektoru Payment, sa porastom od preko 3,7 miliona evra u poređenju sa prvom polovinom 2013. godine. Dobri rezultati ovog sektora postignuti su prvenstveno zahvaljujući porastu prihoda od sopstvenog poslovanja u Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji, kao i zahvaljujući uspešnom pripajanju hrvatske kompanije EŽR Croatia, koju je ASSE S.A. pripojio u oktobru 2013. godine.

asseco-see-doo-beograd

Dobit iz redovnog poslovanja (EBIT) porasla je na 4,4 miliona evra i bila je približno jednaka dobiti koja je zabeležena u prvih šest meseci 2013. godine. Održavanje približno istog nivoa EBIT-a bilo je moguće zahvaljujući boljem učinku sektora System Integration i Payment, koji su nadoknadili nižu dobit iz redovnog poslovanja sektora Banking. Neto dobit kompanije porasla je za 7% na godišnjem nivou i dostigla 3,8 miliona evra u prvoj polovini 2014. godine.

„Dobri rezultati kompanije proizilaze iz dosledno sprovedene strategije kompanije Asseco SEE, čime se predviđa dalji rast prihoda od sopstvenih usluga i rešenja, kao i mogućnost ustupanja procesa plaćanja klijentima (outsourcing) kao alternativa za tradicionalno vlasništvo nad ATM i POS terminalima. Takođe, nadam se da će se finansijski rezultati poslovanja u Banking sektoru poboljšati u drugoj polovini godine budući da trenutno radimo na nekoliko veoma zanimljivih projekata u ovom sektoru, uključujući složenu implementaciju front-office client service sistema koji je integrisan u sistem pristupa sa više kanala za kompaniju Telenor u Srbiji“, prokomentarisao je Piotr Jelenski, Predsednik Upravnog odbora kompanije Asseco South Eastern Europe S.A.

Dobit u redovnom poslovanju kompanije Asseco SEE neznatno je premašila 8% u prvoj polovini 2014. godine. Kompanija je objavila vrednost nerešenog poslovanja za 2014. godinu – ona trenutno iznosi 89,6 miliona evra i veća je za 7% od vrednosti koja je zabeležena u isto vreme prošle godine. 30. jula kompanija je platila 16,6 miliona zlota (4 miliona evra) dividende (0,32 zlota po akciji).

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close