/ Ekonomija / EK: Slaba ocena za Srbiju u u oblastima rada, zapošljavanja i socijalne politike
BiF Analize Čitajte B&F online

EK: Slaba ocena za Srbiju u u oblastima rada, zapošljavanja i socijalne politike

Redakcija BIF on 16/10/2014 - 11:33 in Ekonomija

This post has already been read 939 times!

Kada se pojavio Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije najveću pažnju javnosti privukao je deo o medijskim (ne)slobodama i (ne)efikasnosti pravosuđa, ali konačno je na red došao i deo koji se tiče zapošljavanja i socijalne politike.

Kada se povede reč o ovoj temi premijer Aleksandar Vučić tvrdi da je broj nezaposlenih za poslednjih sedam meseci smanjen za 45.000, odnosno da sada ima za 5,6 odsto manje nezaposlenih nego u februaru.

No, zanimljivo je da je sa padom broja nezaposlenih pao i broj formalno zaposlenih – zaposlenost je u julu 2014. smanjena u svim sektorima privrede: građevinarstvu (-6,1 odsto), poljoprivredi (-4,3 odsto), industriji (-3,2 odsto) i uslugama (-0,7 odsto). Nezgodno je što je broj zaposlenih u javnom sektoru smanjen samo za 0,2% u odnosu na isti period lane, dok je u privatnom sektoru pao za 2%.

Možda se objašnjenje za ovaj fenomen nalazi i u samom Izveštaju, koji kaže da se “nedavna poboljšanja u učešću na tržištu rada i stopi zaposlenosti uglavnom mogu pripisati povećanju sezonskih i porodičnih poslova, ali su i dalje slaba”. Sa druge strane, neformalna zaposlenost je značajno porasla – sa 17,9% u oktobru 2012. na 21% u junu 2014. godine.

nezaposlen covek

Napredak je ostvaren u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, no, prema mišljenju analitičara EK, Srbija još mora da radi na jačanju kapaciteta Inspektorata za rad kako bi omogućila efikasne inspekcije na terenu (trenutno postoji 250 inspektora ili 1 inspektor na 1300 privrednih društava) i bolje sprovođenje Zakona o radu – ovo ujedno stoji i u zaključku Izveštaja.

Takođe, mora da radi na unapređenju tripartitnog socijalnog dijaloga sa reprezentativnim sindikatima koji je “od jeseni 2013. godine na mrtvoj tački”. Još nekoliko propusta privuklo je pažnju Komisije: potreba za donošenjem zakona o štrajku, zatim za obnavljanjem isteklih kolektivnih ugovora, ali i rešavanje gorućeg pitanja nezaposlenosti mladih koja je u junu iznosila 53%, kao i drugih grupa stanovništva kod kojih je izražena dugogodišnja nezaposlenost.

Takođe, prema Izveštaju zabeležen je mali napredak u oblasti slobode kretanja radnika. Zakon o zapošljavanju stranaca još uvek nije usvojen (na snazi je Zakon donet 1978. godine sa poslednjim izmenama iz 2005). Osim toga, nema napretka ni u pogledu uvođenja elektronskih zdravstvenih knjižica. Kapacitete ustanova socijalne zaštite neophodno je ojačati.

Radna grupa Nacionalnog konventa o EU održala je hitan sastanak povodom objavljivanja negativnih ocena Evropske komisije u godišnjem izveštaju o napretku. Sastanak je sazvala Fondacija“Centar za demokratiju“ koja u okviru Konventa koordinira radnu grupu za poglavlja 2 i 19.

Naime, članovi radne grupe su još na prvom sastanku u junu ove godine izrazili nezadovoljstvo zbog izostanka javne rasprave prilikom donošenja Zakona o radu, kao i u vezi sa hitnom procedurom po kojoj je donet zakon. Izveštaj Evropske komisije potvrdio je ono na šta je Radna grupa ukazivala.

Konstatovano je da je neophodna dopuna zakonskog okvira kada je u pitanju diskriminacija, a posebna pažnja se mora posvetiti pitanju zapošljavanja i socijalnoj inkluziji Roma.

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close