/ IT i nauka / Evo gde se i kako u svetu koristi internet
BiF Analize Čitajte B&F online

Evo gde se i kako u svetu koristi internet

This post has already been read 1047 times!

Novi OECD-ov izveštaj o digitalnoj ekonomiji pokazuje da u proseku oko dve trećine odraslih osoba u zemljama članicama ove organizacije svakodnevno koristi internet a 41% to čini preko mobilnog telefona. Naravno, ovaj broj se razlikuje od zemlje do zemlje – na Islandu, u Holandiji, Luksemburgu i skandinavskim zemljama 9 od 10 ljudi koristi internet svaki dan ali je u Grčkoj, Italiji, Meksiku i Turskoj taj broj mnogo manji (6 od 10).

Južna Koreja ima najviše korisnika brzog širokopojasnog interneta preko rutera (71%), a slede je Japan (47%) i Holandija (45%), dok spor internet imaju Čileanci (u 74% slučajeva), Meksikanci (65%) i Turci (56%).

surfovanje po netu

Broj korisnika bežičnog interneta se od 2008. do 2013. utrostručio, tako da ih sada ima 850 miliona. Prošla godina je po još mnogo čemu bila prelomna, ali izdvojićemo činjenicu da je tada broj prodatih pametnih telefona prevazišao broj prodatih običnih mobilnih telefona. Danas prosečan korisnik pametnog telefona iz OECD-a ima 28 instaliranih aplikacija a koristi samo 11 njih.

Oko 60% korisnika interneta iz ovih zemalja uglavnom ide na društvene mreže i kupuje online, a manje od 30% njih koristi internet i za popunjavanje administrativnih papira. Online kupovina je najpopularnija u Danskoj (80% korisnika kupuje preko interneta) a manje od 30% korisnika je upotrebljava u Čileu, Estoniji, Meksiku i Turskoj. Online bankarstvo koristi 90% estonskih, finskih i norveških posetilaca interneta a nasuprot tome u Čileu i Grčkoj ga koristi manje od 20%.

Što se tiče kompanija, 76% onih koje dolaze iz OECD zemalja imaju svoj vebsajt, ali samo 21% njih nudi opciju kupovine svojih proizvoda preko interneta.

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close