/ Vesti / Za 12 meseci najviše smanjen broj zaposlenih u državnoj upravi
BiF Analize Čitajte B&F online

Za 12 meseci najviše smanjen broj zaposlenih u državnoj upravi

Redakcija BIF on 24/01/2015 - 10:03 in Vesti, Slajder

This post has already been read 1228 times!

U poslednjih godinu dana broj zaposlenih je smanjen za samo 324 lica, ali je unutar tog vremenskog perioda zabeležena značajna promena u strukturi zaposlenosti – broj zaposlenih je povećan u Beogradu a smanjen u unutrašnjosti, a najviše poslova je izgubljeno u javnom sektoru, prenosi sajt Makroekonomija.org.

Broj zaposlenih u septembru 2014 veći je za 14.493 lica u odnosu na mart 2014 godine, ali je od septembra 2013 godine do marta njihov broj bio smanjen za 14.817, pa je u odnosu na septembar 2013 godine, broj zaposlenih u stvari smanjen za 324 lica, što je 0,02%.

U ovom zanemarljivom smanjenju za 324 lica ima velikih regionalnih promena: Beograd je povećao broj zaposlenih za 10.014 lica (Novi Beograd za 4.868), Vojvodina je smanjila za 3.452 lica (Novi Sad je smanjio za 1.852), Šumadija i Zapadna Srbija su smanjile za 1.762 lica, a Južna i Istočna Srbija je smanjila za 5.124 lica (Niš manje za 2.861 lica).

Za 12 meseci je smanjen broj zaposlenih u državnoj upravi za 1.048 lica, u obrazovanju za 995 lica, a u zdravstvu i socijalnoj zaštiti za 2.387 lica. Smanjen je broj zaposlenih u snabdevanju električnom energijom, gasom i parom za 556 lica, i u snabdevanju vodom i upravljanju otpadnim vodama za 646 lica, a ovo su delatnosti još uvek u pretežnom javnom vlasništvu.

Pad zaposlenosti, u odnosu na septembar 2013 godine, imali su i preduzetnički sektor za 3.407 lica, prerađivačka industrija za 2.761 lica (porast za 4.767 nakon pada za 7.528 lica), finansije i osiguranje za 2.099 lica, građevinarstvo za 1.500 lica, poljoprivreda za 905 lica i rudarstvo za 267 lica.

Ostale oblasti su imale rast broja zaposlenih, a najviše u tome trgovina za 7.403 lica, administrativne i pomoćne uslužne delatnosti za 3.824 lica i informisanje i komunikacije za 2.475 lica.

Broj zaposlenih žena u pravnim licima je povećan za 5.572 lica, broj muškaraca je smanjen za 2.489 .Višak muških nad ženskim  smanjen je sa 74.671 u septembru 2013 godine, na 66.610 u septembru 2014 godine.

Detaljnije na sajtu makroekonomija.org

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close