/ Vesti / LG Electronics: Pad prihoda od prodaje
BiF Analize Čitajte B&F online

LG Electronics: Pad prihoda od prodaje

This post has already been read 1063 times!

Kompanija LG Electronics objavila je finansijske rezultate za drugi kvartal 2015. godine prema kojima je ostvaren neto profit od 206,38 miliona američkih dolara. U svetlu usporenog rasta globalnog tržišta televizora i intezivnih pritisaka od strane konkurencije, ukupan prihod od prodaje u drugom kvartalu ove godine iznosi 12,69 milijardi američkih dolara, što je pad od 7,6 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Iako je prihod ostao na istom nivou kao u prethodnom kvartalu, operativni neto profit blago je opao i iznosi 222,52 miliona američkih dolara.

Pojedinačne poslovne jedinice beležile su različite rezultate. LG Home Entertainment beleži prihod od 3,59 milijarde američkih dolara, i njena operativna marža u drugom kvartalu opala je u odnosu na prethodni kvartal, uglavnom zahvaljući slaboj globalnoj potražnji i negativnom efektu valute.

Kompanija LG Mobile Communications zabeležila je prodaju u iznosu od 3,33 milijarde američkih dolara u toku drugog kvartala ove godine, što predstavlja blago povećanje od jedan odsto u odnosu na isti period prošle godine. Dok je globalna isporuka 14,1 miliona LG smart telefona uticala na blagi pad od 3 odsto u odnosu na isti period prošle godine, profit od prodaje na tržištu Severne Amerike povećan je za 36 odsto u odnosu na isti kvartal prošle godine, zahvaljujući boljem performansu smart telefona i tableta srednjeg ranga.

Kompanija LG Home Appliance & Air Solution beleži prodaju u iznosu od 4,09 milijarde američkih dolara, što je povećanje od 10 odsto u odnosu na prethodni kvartal. U drugom kvartalu zabeležen je operativni profit od 266 miliona američkih dolara, što je povećanje od 6 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Kako se ne očekuje da se makroekonomski uslovi poboljšaju u skorijoj budućnosti, LG će pomeriti svoj fokus na poboljšanje profitabilnosti najviše uvođenjem novih klima uređaja, kao i kućnih aparata na tržište Severne Amerike i drugih tržišta u razvoju.

LG Vehicle Components beleži prihod od 410,94 miliona američkih dolara, što je rast od 18 odsto u odnosu na prošli kvartal, najviše zahvaljujući poslovanju u segmentu uređaja za automobile i automobilskih komponenata.

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close