/ Ekonomija / Sve više plaćamo karticama u inostranstvu
BiF Analize Čitajte B&F online

Sve više plaćamo karticama u inostranstvu

This post has already been read 819 times!

Rezultati MasterCard-ovog poslednjeg istraživanja o načinu i učestalosti upotrebe platnih kartica u inostranstvu pokazuju da 25 odsto korisnika platnih kartica iz Srbije putuje van zemlje barem jednom godišnje, dok njih 35 odsto to radi dva ili više puta tokom godine.

U segmentu plaćanja tokom boravka u inostranstvu, primetan je znatan porast korišćenja kreditnih kartica i to za čak 85 odsto u odnosu na 2014. godinu. Kada su u inostranstvu, ispitanici platnim karticama najviše plaćaju poklone (59%), hotelski ili drugi smeštaj (51,7%) i gradski prevoz (33,7 odsto). U segmentu zabave, najčešće se karticama plaća u restoranima (49,3%), u kafićima (27,4%), a 23 odsto ispitanika preferira kartice kao sredstvo plaćanja ulaznica za muzeje i slične turističke atrakcije.

 

Print

Print

 

Kao glavne karakteristike korišćenja platnih kartica, ispitanici su istakli njihovu praktičnost, jednostavnost, brzinu i sigurnost. „Sigurnost, kao jedna od ključnih karakteristika, koja je dovela do povećanog korišćenja kartica u inostranstvu, može se objasniti sve većim poverenjem korisnika, a čak 65 odsto ispitanika smatra da je ovaj vid plaćanja u inostranstvu bezbedan“, istakao je Artur Turemka, generalni direktor kompanije MasterCard za tržišta Balkana.

Na pitanje šta bi ih motivisalo da u većoj meri koriste platne kartice, ispitanici su mahom odgovorili da su to odgovarajući popusti. Njih 48 odsto više bi koristilo kartice ukoliko bi im turističke agencije omogućile popuste na putovanja, dok 32 odsto smatra da bi ih dodatno motivisali popusti avio kompanija.

Kao zaključak istraživanja, vidljiv je jasan porast popularnosti korišćenja platnih kartica prilikom plaćanja u inostranstvu, dok je korišćenje gotovine u padu – sa 65 na 60 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close