Home VestiEkonomija Neophodna jedinstvena i obavezujuća cena lekova u svim apotekama u Srbiji

Neophodna jedinstvena i obavezujuća cena lekova u svim apotekama u Srbiji

by bifadmin

Farmaceuti iz državnih i privatnih apoteka uvereni su da nema razloga da je u apotekama različita cena za isti lek koji se izdaje na recept. To utiče na kvalitet i sigurnost upotrebe medikamenata. Taj presedan predugo traje, na štetu pacijenata i apotekara, pa je neophodno što pre utvrditi jedinstvenu obavezujuću maloprodajnu cenu lekova, glavni je zaključak Konferencije posvećene rešavanju problema i uređenju faramaceutskog tržišta u Srbiji, u organizaciji Kompanije “Ivančić i sinovi”.

Domaće tržište karakteriše nekoliko nepovoljnih činjenica: više od million i po stanovnika je starije od 65 godina, što predstavlja opterećenje za zdravstveni i penzioni sistem. Za zdravstvo se odvaja 296 evra po stanovniku, za razliku od Hrvatske gde su izdvajanja 472 evra.

Statistički podaci sa tržišsta pokazuju da je povećanja potrošnja lekova koji se izdaju bez lekarskog recepta i dodataka ishrani. Imajući u vidu da se pacijenti sve više samoleče dr Nada Milovanović Ivančić, direktorka ZU apoteka “Ivančić i sin”, naglasila je da je u interesu očuvanja zdravlja građana važno aktivirati ogroman potencijal farmaceuta. Dozvola da se apoteke uključe u primarnu zdravstvenu zaštitu bila bi veliki doprinos kvalitetu ukupunih zdravstvenih usluga i ušteda za zdravstveni sistem.

Ona je istakla da na to ukazuju i činjenice da je u domovima zdravlja od 100 pregledanih pacijenata samo jedan preventi pregled. Od nekadašnjih 100 savetovališta 2006. godine pri domovima zdravlja ostala su samo četiri. Proširivanjem uslužne delatnosti apoteka, posebno otvaranjem različitih savetovališta, farmaceuti bi doprineli značajnoj prevenciji bolesti građana, što bi predstavljalo veliku uštedu u ukupnom zdravstvenom, pa i penzionom sistemu Srbije.

Učesnici skupa, vlasnici i direktori apotekarskih ustanova iz svih krajeva Srbije, saglasni su da farmaceutku delatnost (licenciranje farmaceuta, zvaničan registar apoteka, njihovu delatnost i drugo) treba urediti posebnim zakonom prema standardima EU. Mr. ph Svetlana Stojkov, direktorka Farmaceutske komore Srbije je rekla da je od 15. decembra radna verzija tog dokumenta u javnoj raspravi.

Mr. ph Amila Krstić, predsednica Grupacije apoteka pri Privrednoj komori Srbije istakla je jedinstvenu i obazujuću cenu leka i regulisanje zakonske regulative za otvaranje novih apoteka kao prioritet koji treba da bude zvanično usvojen. Očekivanja učesnika ovog sastanka su da će nadležno ministarstvo imati sluha i konačno prihvatiti neophodnu predloženu regulativu u oblasti farmacije.

Da je moguće poboljšanje obima kvaliteta farmaceutskih usluga, potvrdili su i gosti iz Ljekarničke komore Hrtvatske. Govoreći o iskustvima i budućim planovima, mr. Mate Portolan, direktor Komore istakao je da Hrvatska ima jedinstvenu cenu lekova koji se izdaju na recept i da su uslovi za otvaranje i rad apoteka zakonski regulisani.

Farmaceuti su uključeni u primarnu zdravstvenu zastitu i prevenciju bolesti na mnogo načina, pa i otvaranjem različitih savetovališta u svim krajevima Hrvatske. Olakšanje za pacijente je i najnovije uvođenje “e recepata” putem interneta. Hrvatski apotekari imaju podršku ministarstva zdravlja i uveliko rade na ozakonjenju i primeni novih modela u apotekarskim ustanovama, kao što je “dijagnostičko terapijski postupak (DTP), koji treba da doprinese još boljem kvalitetu zdravstvenih usluga.

Pročitajte i ovo...