Close
/ Politika i društvo / Neophodan je Zakon o sistemu plata
BiF Analize Čitajte B&F online

Neophodan je Zakon o sistemu plata

sud
Zakon o sistemu plata trebalo bi da bude usvojen do kraja januara, a njime bi trebalo da budu uređene plate oko 500.000 zaposlenih u javnom sektoru. Nacrtom zakona dati su osnovni principi po kojima treba da se uredi sistem plata za javnu upravu, na osnovu kojih će kasnije biti doneti drugi sektorski zakoni.
Redakcija BIF on 15/01/2016 - 10:45 in Politika i društvo, Slajder, Vesti

This post has already been read 1061 times!

Zakon o sistemu plata trebalo bi da bude usvojen do kraja januara, a njime bi trebalo da budu uređene plate oko 500.000 zaposlenih u javnom sektoru. Nacrtom zakona dati su osnovni principi po kojima treba da se uredi sistem plata za javnu upravu, na osnovu kojih će kasnije biti doneti drugi sektorski zakoni.
Javna preduzeća i funkcioneri nisu obuhvaćeni ovim zakonom, što je boljka za veliki deo javnosti: „Ne bi trebalo da se ovim zakonom o sistemu plata uređuju i plate javnih preduzeća, to nije praksa nigde u svetu. I javna preduzeća i preduzeća u većinski državnom vlasništvu najčešće funkcionišu na tržištu, oni imaju određene interese i potrebe koje su drugačije od državne uprave koja nema konkurenciju.
Ipak, ne može se zaboraviti da se čitava država sada nalazi u stanju fiskalne konsolidacije i nije fer da samo jedan deo javnog sektora bude zahvaćen ovom reformom, da se njihove plate smanjuju, a da plate ovih drugih koji takođe dobijaju sredstva iz džepa poreskih obveznika reformom ne budu obuhvaćene”, objašnjava Milena Lazarević, viša programska menadžerka u Centru za evropske politike i ekspertkinja za reformu javne uprave.

Ona ukazuje da država ovde mora zauzeti proaktivniji i obazriviji stav: „Moguće je da se posebnim zakonom predvide isti ili slični principi za uređivanje plata u javnim preduzećima i da nadležni državni organi, a pre svega Ministarstvo privrede, postanu mnogo stroži u odobravanju godišnjih programa rada i finansijskih planova.”

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *