/ Ekonomija / „Oceni put do posla“: Umeren napredak u komunikaciji poslodavaca sa kandidatima za posao
BiF Analize Čitajte B&F online

„Oceni put do posla“: Umeren napredak u komunikaciji poslodavaca sa kandidatima za posao

This post has already been read 932 times!

I protekle godine su kandidati koji putem sajta Poslovi.infostud.com konkurišu za posao, u okviru istraživanja „Oceni put do posla“ ocenjivali način na na koji su poslodavci organizovali proces selekcije i regrutacije u svojim kompanijama.

Tom prilikom je bodovan način na koji je kompanija zakazala intervju, kvalitet dobijenih informacija o radnom mestu, brzina završetka procesa selekcije, kao i obaveštavanje o ishodu konkursa.

Izvesni pozitivni pomaci u odnosu na prethodne godine postoje na planu obaveštavanja kandidata o ishodu konkursa za posao. Način na koji je kompanija zakazala test ili intervju ostaje među najbolje ocenjenim aspektima u procesu selekcije, dok je brzina procesa selekcije lošije ocenjena u odnosu na prethodne godine.

U istraživanju je ove godine popunjeno 80423 upitnika, što je za oko 1 000 više u odnosu na prošlu godinu. Pored toga, ocenjeno je znatno više konkursa za posao ( preko 13000), kao i veći broj pojedinačnih poslodavaca ( gotovo 4000).

 
Poslodavci dobili prelaznu ocenu za obaveštavanje o ishodu konkursa

Iako je izostanak povratne informacije o ishodu konkursa, i dalje najslabije ocenjen u procesu selekcije i regrutacije, ipak se oseća izvestan napredak u odnosu na prethodne godine. Prosečna ocena ove godine iznosi 1.6 dok je 2014. iznosila 1.4.

Očigledno je da kompanije postaju svesnije da slanjem povratne informacije utiču na formiranje stava o sebi i na taj način šalju direktnu poruku kandidatima da li su poželjan poslodavac, kao i koliko pažnje poklanjaju izboru budućih zaposlenih.

 
Niže ocene za brzinu završetka procesa selekcije

Ono čime su kandidati bili manje zadovoljni ove godine jeste brzina završetka procesa selekcije koja je dobila malo nižu prosečnu ocenu 3.35 u odnosu na 3.38 u 2014. godini.

Ostali segmenti procesa selecije kao što su informisanje o radnom mestu (opis posla, radni uslovi, visina zarade) i način na koji je kompanija zakazala intervju su slično ocenjeni kao i prethodne godina i dobili su prosečnu ocenu 3.45 , odnosno 3.80.

 
Najbolje ocenjen proces selekcije i regrutacije

Kompanije, čiji su proces selekcije i regrutacije kandidati najbolje ocenili su Soprex, Studio Moderna, MERA Software Services d.o.o., Killerspin Services d.o.o.

HR agencije koje su dobile najviše ocene su: Rian & Partners ,TIM Centar d.o.o., HR Partner, Human Capital Solutions Executive Search.

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close