/ IT i nauka / SAP nadmašio poslovne ciljeve u 2015.
BiF Analize Čitajte B&F online

SAP nadmašio poslovne ciljeve u 2015.

This post has already been read 946 times!

SAP je danas objavio finansijske rezultate za četvrti kvartal i celu 2015. godinu. U poslednjem kvartalu kompanija je imala izuzetan period koji karakterišu ubrzan porast cloud usluga i dvocifren rast u svojoj osnovnoj/primarnoj poslovnoj delatnosti. Na nivou cele godine, neoporezivi prihodi od clouda i softvera su porasli za 20 odsto.

Nova cloud platforma ključni je pokazatelj za uspeh prodaje u SAP cloud uslugama i pokazuje povećanje od 103 odsto na nivou cele godine to jest 883 miliona evra, i 75 odsto u poslednjm kvartalu, odnosno 344 milliona evra. Neoporezivi prihod u segmentu pretplaćenioh korisnika na cloud usluge i podršku iznosio je 2,30 milijarde evra. Neoporeziva poslovna dobit iznosi 6,35 milijardi evra.

Kompanija predviđa da će u 2016. godini njen neoporezivi prihod za pretplatnike na cloud usluge i podršku biti između 2.95 – 3.05 milijardi evra. Ukoliko se ovo predviđanje obistini, biće to porast od 33% u odnosu na 2015.

Očekuje i da će ukupni neoporezivi prihod u 2016. od clouda i softvera porasti za 6% – 8% u odnosu na 2015, a da će neoporezivi profit od operacija biti između 6.4 i 6.7 milijardi evra (2015: 6.35 milijardi evra).

Gledajući rezultate u 2015. i predviđanja za 2016. SAP je podigao ambicije za 2017. Pod pretpostavkom stabilnog okruženje kompanija predviđa da će neoporezivi prihodi od pretplatnika na cloud usluge i podrške biti u rasponu od 3.8 – € 4.0 milijarde evra u 2017. Očekuje se da ukupni neoporezivi prihodi u 2017. biudu u rasponu od 23,0 – 23,5 milijardi evra. Kompanija očekuje da će u 2017 neoporezivi opertivni profit biti u rasponu od 6.7 – 7.0 milijardi evra.

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close