/ Vesti / Generali Mozaik povezuje životno osiguranje sa ulaganjem u investicione fondove
BiF Analize Čitajte B&F online

Generali Mozaik povezuje životno osiguranje sa ulaganjem u investicione fondove

Generali Osiguranje Srbija razvilo je jedinstven proizvod na našem tržištu koji kombinuje klasičan vid životnog osiguranja sa ulaganjem u investicione fondove, tzv. „unit-linked proizvod“. Generali Mozaik namenjen je klijentima koji žele dugoročno da štede i obezbede finansijsku sigurnost za svoje najmilije, ali i da aktivno investiraju na tržištu kapitala tako što će upravljanje imovinom prepustiti finansijskim stručnjacima.

This post has already been read 1581 times!

Generali Osiguranje Srbija razvilo je jedinstven proizvod na našem tržištu koji kombinuje klasičan vid životnog osiguranja sa ulaganjem u investicione fondove, tzv. „unit-linked proizvod“. Generali Mozaik namenjen je klijentima koji žele dugoročno da štede i obezbede finansijsku sigurnost za svoje najmilije, ali i da aktivno investiraju na tržištu kapitala tako što će upravljanje imovinom prepustiti finansijskim stručnjacima.

„Poslovi životnog osiguranja povezani sa investicionim jedinicama znatno su se povećali tokom poslednjih nekoliko godina u zemljama Evropske unije. Izmenama zakona o osiguranju omogućeno je uvođenje ovakvih proizvoda i na tržište Srbije. Ipak, za širi potencijal razvoja unit-linked proizvoda, potrebna je i promena druge zakonske regulative u domenu proširenja slobodnog prostora za ulaganje i upravljanje sredstvima, a samim tim i veću ponudu fondova. Prvi smo na finansijskom tržištu ponudili klijentima ovakav proizvod, čime smo još jednom potvrdili inovativan pristup poslovanju i sposobnost da klijentima ponudimo nešto novo. Kao dugogodišnji lider na tržištu životnog osiguranja u Srbiji, sa tržišnim učešćem od 34% (treći kvartal 2015. godine), plasiranjem novog proizvoda krećemo se u skladu sa svetskim tržišnim trendovima i strategijom Generali grupe“, istakao je Dragan Filipović, generalni direktor Generali Osiguranja Srbija.

Polisa investicionog životnog osiguranja Generali Mozaik pokriva slučaj smrti i slučaj isteka perioda osiguranja (doživljenje). Osiguranje se može ugovoriti na period od pet do 25 godina. Premija se plaća jednokratno u dinarima. Jednokratno uplaćena premija se ulaže u investicione jedinice sledećih investicionih fondova: Raiffeisen Cash, Raiffeisen Euro Cash, Raiffeisen World, KomBank Novčani fond i KomBank InFond.

Osigurana suma za slučaj doživljenja jednaka je vrednosti investicionog paketa na individualnom računu ugovarača na dan isteka ugovora o osiguranju. Za slučaj smrti isplaćuje se garantovana osigurana suma u iznosu do 20.000 evra, na koju se dodaje vrednost investicionog paketa na individualnom računu ugovarača na dan nastanka osiguranog slučaja.

Po prvi put na našem tržištu, dobit po polisi vezuje se za prinose investicionih fondova u koje se ulaže premija.

U Evropi su proizvodi životnog osiguranja zastupljeniji od proizvoda neživotnog osiguranja i čine čak 60% ukupne premije. Od ukupne premije životnog osiguranja u Evropi, unit-linked proizvodi učestvuju sa skoro 20%, dok u ukupnoj premiji svih vrsta neživotnog i životnog osiguranja učestvuju sa 12%. Sve veća popularnost unit-linked proizvoda zasniva se na fleksibilnosti koju osiguravači imaju u dizajnu proizvoda i relativno nižem nivou investicionih garancija, koje zahtevaju sveobuhvatan regulatorni okvir.

Donošenjem novog Zakona o osiguranju omogućeno je uvođenje unit-linked proizvoda na tržište. Ideja regulatora da se novim proizvodima omogući širenje i razvoj tržišta veoma je dobra i dugo očekivana. Ipak, i dalje postoje zakonska ograničenja za razvoj ovog segmenta tržišta.

Ograničenja postoje kako u samom Zakonu o osiguranju tako i u nizu drugih zakona (Zakon o investicionim fondovima, Zakon o deviznom poslovanju itd.) i pre svega se odnose na nedovoljne mogućnosti za plasiranje u inostrane investicione fondove, nemogućnost upravljanja sopstvenim fondovima (a samim tim i prevazilaženja problema plitkog i nerazvijenog tržišta domaćih investicionih fondova), nemogućnost investiranja većih iznosa u pojedinačni investicioni fond, nemogućnost formiranja unutrašnjih investicionih fondova (koji bi se više orijentisali ka specifičnim interesima klijenata ili investicionim strategijama). Ukoliko bi došlo do izmena i unapređenja navedenih zakona povećale bi se mogućnosti za razvoj tržišta unit-linked proizvoda.

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close