/ B&F Plus / Šta govore podaci o poslovanju privrede u 2015. godini: Četvrtina firmi „pojela“ kapital
BiF Analize Čitajte B&F online

Šta govore podaci o poslovanju privrede u 2015. godini: Četvrtina firmi „pojela“ kapital

This post has already been read 1095 times!

Mada pokazatelji o ukupnom poslovnom ambijentu u Srbiji, kao i oni na nivou sektora i prema veličini privrednih društava ukazuju na blagi oporavak u prošloj godini, posebno loša vest je nastavak trenda uvećavanja gubitaka, pri čemu su gubici iznad visine kapitala porasli za 14% u odnosu na 2014. godinu. Četvrtina preduzeća poslovala je sa gubitkom većim od vrednosti kapitala, među kojima 33% čine velika privredna društva.

Poslovni ambijent u Srbiji u 2015. karakteriše blagi oporavak u odnosu na prethodnu godinu: ukupna privredna aktivnost povećana je za 0,7%, industrijska proizvodnja za 8,2%, a rast beleže i ukupna investiciona i kreditna aktivnost, kao i spoljnotrgovinska razmena, pre svega izvoz, koji je povećan za 7,8%. Inflacija je ostala niska, na nivou od 1,5%, dok je vrednost dinara pala za 0,6% u odnosu na evro i za 11,9% u odnosu na dolar. U prošloj godini, na nivou ukupne privrede iskazano je profitabilno poslovanje, ali su i dalje bili izraženi problemi visoke zaduženosti, nelikvidnosti i veliki kumulirani gubici, navodi se u „Saopštenju o poslovanju privrede u Republici Srbiji u 2015. godini“, koje je Agencija za privredne registre (APR) sačinila na osnovu obrađenih pokazatelja po statističkom izveštaju.

U prethodnoj godini, tri petine privrednih društava (54.475) je poslovalo sa ukupnim neto dobitkom od 466.661 milion dinara, dok je njih 27.521 iskazalo ukupni gubitak od 322.871 miliona dinara. Po prvi put nakon deset godina, javna preduzeća su, gledajući ukupno, poslovala profitabilno i ostvarila su pozitivan neto finansijski rezultat u iznosu od 8.310 miliona dinara, a neto dobitak je iskazalo 350 društava u državnom vlasništvu.

Dobitnici i gubitnici

Kada je reč o pokazateljima na nivou sektora, pozitivno su poslovali sektori trgovine na veliko i malo, prerađivačke industrije, saobraćaja i skladištenja kao i informisanja i komunikacija, pri čemu je trgovinski sektor zabeležio najveće ukupne prihode ali i najveće ukupne rashode, a trgovina i prerađivačka industrija zajedno su ostvarile preko tri petine ukupnih prihoda i ukupnih rashoda privrede. Građevinarstvo je raslo najbrže na nivo sektora, a najveće smanjenje ukupnog poslovnog dobitka zabeležio je sektor rudarstva. Negativan poslovni rezultat ostvaren je u sektoru finansijske delatnosti i delatnosti osiguranja, dok su dobitak zabeležili sektor stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti, kao i sektor snabdevanja vodom i upravljanja otpadnim vodama.

Pokazatelji u 2015. bolji su u odnosu na prethodnu godinu i kada se analizira poslovanje privrednih društava po veličini. Pozitivni rezultati ostvareni su na nivou velikih (67.816 miliona dinara), srednjih (43.156 miliona dinara) i malih preduzeća (59.393 miliona dinara), dok su mikro društva, kao i godinu pre, iskazala gubitak koji je u 2015. iznosio 26.275 miliona dinara.

Privredna društva raspolažu ukupnom imovinom u vrednosti od 12.832.988 miliona dinara, što je za 2,2% više nego prethodne godine. Ukupni kapital je u odnosu na 2014. uvećan za 3,9%, dostigavši 6.069.475 miliona dinara, dok su obaveze privrednih društava, uz godišnji prirast od 3%, bile 8.306.033 miliona dinara.

Prema objavljenim podacima APR-a, poslovni ambijent tokom 2015. godine beleži i blago jačanje finansijskih resursa domaće privrede, ali je ravnoteža i dalje narušena zbog posledica višegodišnje recesije.

Najveći gubitaši u 2015 godini su privredna društva u postupku privatizacije I privredna društva u stečaju i likvidaciji, koja su sa gubitkom na ukupnom nivou od 38.869 miliona dinara nastavila trend negativnog poslovanja iz prethodnog perioda.

Uvećanje gubitaka

Posebno loša vest o stanju domaće privrede jesu prošlogodišnji pokazatelji koji upozoravaju da se nastavlja trend uvećavanja gubitaka po godišnjoj stopi od 9,5%. Ukupni gubici privrednih društava u 2015. iznosili su 3.476.370 miliona dinara, a alarmantan je podatak da se od te sume, čak 1.542.520 miliona dinara odnosi na gubitke iznad visine kapitala, što je za 14% više u odnosu na 2014. godinu. Iz navedenih podataka proizilazi da jedna četvrtina privrednih društava posluje sa gubitkom iznad visine kapitala i da su se stekli uslovi za pokretnje stečajnog postupka. Na dubinu problema ukazuje i pokazatelj da je među njima značajan broj velikih privrednih društava, koja čine oko 33% od ukupnog broja firmi koje su poslovale sa gubitkom iznad visine kapitala.

Prema pokazateljima bilansa stanja, kumulirane gubitke je iskazalo 41.082 privrednih društava, a gubici koji su veći od vrednosti kapitala ozbiljna su pretnja za poslovanje u čak 24.588 društava. Rastući gubici uzrokovali su topljenje kapitala, a u prošloj godini privreda je nastavila da se suočava sa problemima visoke zaduženosti i nelikvidnosti. Usled nedovoljnog finansiranja poslovanja iz sopstvenog kapitala, zaduženost je nastavila da se uvećava i blago je porasla u 2015. godini (1,84) u odnosu na 2014 (1,80). Nepovoljna ročna struktura izvora finansiranja imala je za posledicu nelikvidnost i trend negativne vrednosti neto obrtnog kapitala, koji je nastavljen i u 2015.godini.

 

Biljana Romić Punoš
jul/avgust 2016, broj 128/129

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close