Close
/ IT i nauka / Miele osnovao Venture Capital za saradnju sa start-up kompanijama
BiF Analize Čitajte B&F online

Miele osnovao Venture Capital za saradnju sa start-up kompanijama

Venture Capital
Redakcija BIF on 20/03/2017 - 12:14 in IT i nauka

This post has already been read 755 times!

Miele Grupa je osnovala novu poslovnicu – Miele Venture Capital GmbH kako bi koncentrisala svoje projekte i bolje sarađivala sa start-up kompanijama.Tematski, Miele Venture Capital GmbH se fokusira na pronalaženje kreativnih rešenja koja su kompatibilna sa Miele proizvodima, uslugama, vrednostima, ali i poslovnim modelima i proizvodnim procesima. Oblici saradnje će se kretati od zajedničkih razvojnih projekata ili podrške u menadžmentu do direktnih vlasničkih udela.

Olaf Bartsch administrativni i finansijski direktoru Miele grupe, navodi da jeučestvovanje u novim tehnološkim preduzećima je strateška investicija za Miele od koje bi trebalo svi učesnici da imaju korist. Ništa drugačije ne bi odgovaralo Miele, nastavlja Bartsch.

Upravljanje Miele Venture Capital GmbH je dodeljeno Peter Hübinger-u, koji će biti odgovoran za oblast smart home i direktor elektronskih postrojenja. Dr Christian Kluge je imenovan za šefa upravljačke kontrole, a Gernot Trettenbrein će biti internacionalni direktor za oblasti kućnih aparata. Sva trojica su registrovani kao direktori kompanija i ispunjavaće ove nove dužnosti pored svojih trenutnih obaveza.

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *