/ B&F Plus / Zašto je AIK banka preuzela Alfa banku: Neminovno ukrupnjavanje bankarskog tržišta
BiF Analize Čitajte B&F online

Zašto je AIK banka preuzela Alfa banku: Neminovno ukrupnjavanje bankarskog tržišta

Redakcija BIF on 26/05/2017 - 10:21 in B&F Plus, Slajder

This post has already been read 1551 times!

S obzirom na ekonomsku razvijenost domaćeg tržišta, u bankarskom sektoru je neminovno ukrupnjavanje, a odluka AIK banke da preuzme Alfa banku je deo razvojne strategije ove domaće banke da kroz akvizicije proširi svoje poslovanje u Srbiji i regionu. Kupovinom akcija Gorenjske banke, AIK banka će nastaviti da jača svoj poslovni uticaj i na tržištu EU, i to ne samo u bankarskom sektoru. „Takve aktivnosti imaju za cilj da se stvore pretpostavke za širenje poslovanja i u drugim oblastima privrede, čime se jača ekonomska konkurentnost čitave regije“, kaže Jelena Galić, predsednica Izvršnog odbora AIK banke.

Danas u Srbiji posluje 30 banka, što je preveliki broj za veličinu i potencijal domaćeg tržišta i negativno se odražava na efikasnost bankarskog poslovanja, odnosno na visinu troškova, a u krajnjoj instanci i na nivo aktivnih i pasivnih kamatnih stopa. U takvim tržišnim okolnostima, očekivane su akvzicije i spajanja u bankarskom sektoru, kaže Jelena Galić, predsednica Izvršnog odbora AIK banke u razgovoru za B&F o odluci ove banke da preuzme Alfa banku.

„AIK banka ima potencijal da aktivno učestvuje u ovim procesima, imajući u vidu da je viskokokapitalizovana banka, s bilansnom sumom od oko 1,5 milijardi evra, kapitalom od oko 450 miliona evra i adekvatnošću kapitala od 33,29 odsto. Naša strategija rasta u narednom periodu je zasnovana na akvizicijama u Srbiji i regionu, s ciljem da ostvarimo pozitivne efekte od ekonomije obima. To su, ujedno, bili i osnovni motivi za kupovinu Alfa banke“, objašnjava Jelena Galić.

 

BiF: U kakvom stanju su bile AIK i Alfa banka u trenutku preuzimanja?

Jelena Galić: AIK banka je čvrsto pozicionirana među vodećim bankama u Srbiji, a poverenje velikog broja građana i preduzeća ogleda se i u ukupnoj štednji od preko 700 miliona evra. Na kraju 2016. godine, njena dobit je pre oporezivanja iznosila 4,7 milijardi dinara i imala je bilansnu sumu od 183,7 milijardi dinara, odnosno tržišno učešće od 5,7 odsto. Alfa banka je ostvarila pozitivan rezultat poslovanja od 678,5 miliona dinara i završila 2016. godinu sa bilansnom sumom od 74,3 milijarde dinara, odnosno sa 2,8 odsto tržišnog učešća. Obe banke su ostvarile rast u odnosu na 2015. godinu, tako da se od objedinjenog nastupa na tržištu mogu očekivati dalji pozitivni efekti.

 

BiF: Zašto će Alfa banci biti vraćeno ime Jubanka?

Jelena Galić: Jubanka A.D. Beograd je osnovana 1956. godine, kao glavna filijala Jugoslovenske banke za spoljnu trgovinu, da bi se tokom 47 godina postojanja transformisala više puta. Od 1995. godine posluje pod imenom Jubanka. U periodu do 2005. godine, Jubanka je bila rangirana među prvih 10 banaka na tržištu, sa razgranatom poslovnom mrežom širom Srbije i dobrim korespodentskim vezama u svetu. Promenom poslovnog imena simbolično se potvrđuje njen povratak na domaće tržište, kao banke sa domaćim kapitalom koja ima dugu tradiciju sigurnosti i poverenja među svojim klijentima.

 

BiF: Da li smatrate da klijenti imaju više poverenja u banke u vlasništvu domaćih pravnih lica, odnosno da će novo ime banke privući više klijenta?

Jelena Galić: Poverenje u određenu banku zavisi isključivo od njenog poslovanja, sigurnosti i pouzdanosti koju je izgradila među klijentima. U tom pogledu, nezahvalno je praviti podelu između domaćih i stranih banaka. Iz ugla AIK banke, kao domaće banke, mogu da kažem da je naša prednost to što uspešno poslujemo na domaćem tržištu već 40 godina. Za to vreme smo izgradili status banke koja je uvek na usluzi svojim klijentima, kojoj veruje veliki broj građana i preduzeća, i u svom poslovanju se prvenstveno oslanja na domaće izvore finansiranja i na sopstveni kapital.

 

BiF: Na koji način će AIK i Jubanka zajednički nastupati na tržištu Srbije?

Jelena Galić: Zahvaljujući otimalnom korišćenju potencijala obe banke, očekujemo pozitivne efekte u svim poslovnim segmentima, prevashodno kroz širenje baze klijenata, obima poslovnih operacija i posledično kroz povećanje prihoda. Objedinjen nastup koji će voditi integraciji dve banke, omogućiće dalje jačanje tržišne pozicije i statusa pouzdanog finansijskog partnera privrede i građana.

 

BiF: Da li klijenti AIK i Jubanke mogu da očekuju neke povoljnije uslove zaduživanja?

Jelena Galić: Objedinjeno poslovanje dve banke ima za cilj jačanje konkurentske pozicije, pre svega, kroz širenje baze klijenata u svim segmentima u kojima obe banke posluju i formiranje odgovarajuće ponude za različite profile klijenata. U današnje vreme, kada se sve banke fokusiraju ka istom segmentu klijenata i slede gotovo isti poslovni model, kreirati ponudu koja će biti dovoljno inovativna i fleksibilna za klijente, predstavlja osnovnu prednost u odnosu na konkurenciju.

 

BiF: U kojoj fazi je preuzimanje akcija Gorenjske banke i kakvi su planovi AIK banke vezano za dalje širenje u regionu?

Jelena Galić: Nedavno smo dobili saglasnost Evropske centralne banke za dalje sticanje akcija Gorenjske banke d.d. Kranj. Kupovinom akcija Gorenjske banke, AIK banka namerava da nastavi sa jačanjem svog uticaja, širenjem poslovanja, baze klijenata i partnera izvan Srbije i na tržište EU. Aktivnosti AIK banke, poput ove, nemaju za cilj samo širenje saradnje s lokalnim i EU tržištem u oblasti bankraskog poslovanja, već i da se stvore pretpostavke za širenje poslovanja i u drugim oblastima privrede, čime se jača ekonomska konkurentnost čitave regije.

 

BiF: Da li očekujete ukrupnjavanje bankarskog tržišta Srbije, odnosno da li će biti još promena vlasničkih odnosa u srpskim bankama?

Jelena Galić: Dalje ukrupnjavanje bankarskog sektora u Srbiji je neminovno, s obzirom na obim i realne mogućnosti domaćeg tržišta. Bankarsko tržište postaje saturirano i ono što se može očekivati u narednom periodu jeste dalja konsolidacija koja će voditi većem stepenu koncentracije. U ovim procesima, AIK banka, kao banka sa jakom kapitalnom osnovom, sigurno će aktivno i odgovorno učestvovati s ciljem da dalje unapredi svoju tržišnu poziciju i poslovne performanse.

 
Marica Vuković
broj 137, maj 2017.

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close