Close
/ Ekonomija / Pod kojim uslovima banke odobravaju kredit penzionerima?
BiF Analize Čitajte B&F online

Pod kojim uslovima banke odobravaju kredit penzionerima?

penzionerka s
Koliki je iznos penzije potreban za dobijanje keš kredita? Na koji period banke ovaj vid pozajmice daju najstarijim sugrađanima i pod kojim uslovima, istražuje finansijski portal Kamatica.
Redakcija BIF on 12/07/2017 - 10:55 in Ekonomija, Slajder, Vesti

This post has already been read 790 times!

Koliki je iznos penzije potreban za dobijanje keš kredita? Na koji period banke ovaj vid pozajmice daju najstarijim sugrađanima i pod kojim uslovima, istražuje finansijski portal Kamatica.

Kako je na ovu temu poslato mnogo pitanja redakciji finansijskog portala Kamatica, odlučili smo da na jednom mestu prikažemo sve uslove koje banke imaju prilikom odobravanja kredita za penzionere. Keš kredit je jedan od najtraženijih bankarskih proizvoda, a kako su najredovnije platiše penzioneri, banke su smanjile kriterijume za odobravanje pozajmica našim najstarijim sugrađanima.

Penzije su male i mnogi penzioneri ne ispunjavju osnovni kriterijum, a to je visina penzije.

tabela kamatica penzioneri

Prosečna primanja koja su potrebna za dobijanje keš kredita su oko 20.000 dinara i većina banaka odobrava kredit ovoj grupi penzionera, ali oni čije penzije iznose 15.000 dinara kredit mogu dobiti samo u jednoj banci i to na period otplate do 84 meseca, stim što poslednja rata kredita mora biti isplaćena do navršene 75. godine života.

Starosna granica je u većini banaka ista, ali su pojedine banke uz osiguranje kredita, omogućile isplatu poslednje rate kredita sa navršenih 78. godina života.

Kamatne stope po kojima se odobravaju krediti za penzionere su nešto više od prosečnih i kreću se oko 13% na godišnjem nivou, pa je sa penzijom od 15.000 dinara i rokom otplate do 60 meseci moguće podići kredit u iznosu od 250.000 dinara.

Potraživanja banke prema klijentima po osnovu kredita, dozvoljenog minusa ili čekova zastarevaju u roku od 10 godina od dospelosti potraživanja.

Kamatica savetujе da prilikom potpisivanja ugovora svakako obratite pažnju na sve detalje, a da mesečna rata kredita ne preoptereti primanja i dodaje, da je osiguranje kredita poželjno iako u prvi mah izgleda kao jedan nepotrebni trošak.

Izvor: Kamatica

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *