Close
/ Vesti / Potrebno je unaprediti socijalne usluge namenjene deci koje žive ili rade na ulici
BiF Analize Čitajte B&F online

Potrebno je unaprediti socijalne usluge namenjene deci koje žive ili rade na ulici

Srbiji predstavljen dokument kojim se na nivou UN priznaju prava dece uključene u život i/ili rad na ulici u okviru konferencije “Unapređivanje kvaliteta usluga namenjenih deci uključenoj u život i/ili rad na ulici u Srbiji u skladu sa Opštim komentarom UN”
Redakcija BIF on 05/12/2017 - 12:03 in Vesti, Politika i društvo

This post has already been read 1133 times!

Srbiji predstavljen dokument kojim se na nivou UN priznaju prava dece uključene u život i/ili rad na ulici u okviru konferencije “Unapređivanje kvaliteta usluga namenjenih deci uključenoj u život i/ili rad na ulici u Srbiji u skladu sa Opštim komentarom UN”

U Srbiji je juče predstavljen Opšti komentar Ujedinjenih Nacija, dokument kojim se po prvi put ikada na ovako visokom nivou i zvanično, priznaju prava dece uključene u život i/ili rad na ulici. Konferenciju je organizovao Centar za integraciju mladih uz podršku Nemačke razvojne saradnje koju realizuje GIZ. Visoki državni i strani zvaničnici i profesionalci iz oblasti socijalne i dečije zaštite su diskutovali o preporukama Opšteg komentara UN i mogućnostima implementacije i unapređenja usluga usmerenih na decu uključenu u život i/ili rad na ulici u Republici Srbiji.

„Koliko je ovaj problem veliki, pokazuju i procene da dece u uličnim situacijama (u Srbiji) ima oko 2.000, najviše u velikim gradovima. Centri za socijalni rad će sa svojim mobilnim ekipama dati svoj doprinos kako bi se kreirao jedinstveni registar ove populacije dece. Posebnu pažnju država mora usmeriti na decu koja rade i/ili žive na ulici, uzrasta od 5 do 15 godina. Svratište za decu u Beogradu je licencirano da radi sa ovom decom i, koliko god je to moguće, minimizira sve ono što im nedostaje. Savet za prava deteta će svakako uvažiti preporuke Opšteg komentara Ujedinjenih Nacija koji je danas ovde predstavljen. U narednom periodu ćemo kreirati i dugoročni plan upravo kako bi ta deca u budućnosti bila što manje stigmatizovana“, izjavila je Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelja iz Saveta za prava deteta, koja je pored Aksela Ditmana, Ambasadora Savezne Republike Nemačke u Beogradu, Jasne Plavšić, rukovodioca Grupe za antidiskriminacionu politiku u Kancelariji za ljudska i manjinska prava i Marka Tošića, izvršnog direktora Centra za integraciju mladih, otvorila današnju konferenciju.

Uz predstavljanje Opšteg komentara UN od strane Lizet Vlamings, menadžerke za istraživanje i razvoj u Konzorcijumu za decu uključenu u život i/ili rad na ulici, učesnici su tokom konferencije izgradili platformu za argumentovanu i konstruktivnu raspravu, koja će, zahvaljujući multidisciplinarnom pristupu, ponuditi pravce delovanja i potencijalna rešenja za postojeći problem.

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *