/ Ekonomija / Komercijalna banka u 2017. imala dobitak pre oporezivanja od 61 milion evra
BiF Analize Čitajte B&F online

Komercijalna banka u 2017. imala dobitak pre oporezivanja od 61 milion evra

This post has already been read 394 times!

Komercijalna banka je u 2017. godini nastavila pozitivne trendove u poslovanju i zabeležila, na kraju godine, dobitak pre oporezivanja u iznosu od sedam milijardi i 187 miliona dinara, odnosno oko 61 milion evra.

Ostvarena dobit dolazi kao rezultat unapređenog kvaliteta kreditnog portfolia, rešavanja loših plasmana iz ranijih perioda u skladu sa novim regulatornim okvirima, rasta operativne profitabilnosti u redovnom poslovanju uprkos trendu sniženja kamatnih stopa na tržištu, racionalizacije i unapređene efikasnosti kroz opsežnu reorganizaciju poslovne mreže i centralizaciju funkcija podrške, te uvođenja novih digitalnih usluga.

Po visini akcionarskog kapitala, Komercijalna banka je i dalje među liderima na tržištu. Kada je u pitanju stabilnost poslovanja, Banku trenutno karakteriše natprosečna likvidnost i kapitalizovanost. U prilog tome govori i pokazatelj adekvatnosti kapitala koji iznosi 27,9 procenata, značajno iznad regulatornog limita koji propisuje Narodna banka Srbije.

Isto tako, Komercijalna banka je po visini devizne štednje dugogodišnji lider na srpskom finansijskom tržištu i ta pozicija je još jednom potvrđena. Nivo štednje u Banci je na dan 31. decembra 2017. godine, više od 1,6 milijardi evra. Po nivou bilansne aktive, prema poslednje raspoloživim podacima NBS, Komercijalna banka zauzima oko 11 odsto domaćeg bankarskog tržišta.

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close