Close
/ Ekonomija / Sigurnost PLUS – novi program životnog osiguranja za nepreviđene situacije
BiF Analize Čitajte B&F online

Sigurnost PLUS – novi program životnog osiguranja za nepreviđene situacije

Redakcija BIF on 16/04/2018 - 14:26 in Ekonomija

This post has already been read 500 times!

Sava životino osiguranje a.d.o. Beograd je kreiralo novi program osiguranja pod nazivom Sigurnost PLUS, koji uz pristupačnu premiju pruža finansijsku sigurnost i potporu u sve češćim nepredviđenim životnim situacijama.

Program Sigurnost PLUS uz pokriće rizika nastupanja smrtnog slučaja, obezbeđuje i osiguranje u slučaju nastupanja jedne od šest težih bolesti: kancerogena oboljenja, infarkt srca, koronarna by-pass operacija (bolesti srca koje iziskuju hirurško lečenje koronarnih krvnih sudova srca), šlog (moždani udar), otkazivanje rada bubrega i transplatacija organa.

Prema uslovima osiguranja, osigurati se mogu zdrava lica od 14 do 65 godina, na period trajanja osiguranja od 5 do 30 godina. U momentu prestanka ugovora o osiguranju osiguranik može imati najviše 75 godina života. Cenu – premiju osiguranja određuje osiguranik.

Uz osnovno osiguranje mogu se ugovoriiti dopunska osiguranja za slučaj nezgode, i to: *smrt usled nesrećnog slučaja, *invaliditet, *troškovi lečenja u vezi sa nesrećnim slučajem i *dnevna nadoknada.

Prema osnovnom osiguravajućem pokriću, u slučaju nastanka jedne od šest težih bolesti, isplaćuje se polovina osigurane sume, a osiguravajuće pokriće se nastavlja za slučaj smrti sa preostalom polovinom osigurane sume, pri čemu je osiguranik/ugovarač osiguranja oslobođen daljeg plaćanja premije.

Primer: Ukoliko osoba ženskog pola zaključi osiguranje Sigurnost PLUS u trajanju od 10 godina, uz uplatu godišnje premije u iznosu od 150 EUR, obezbeđuje sumu osiguranja u iznosu od 34.629,59 EUR.

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *