Close
Cisco
/ Ekonomija / Suficit budžeta u prva dva meseca 18,5 milijardi dinara
BiF Analize Čitajte B&F online

Suficit budžeta u prva dva meseca 18,5 milijardi dinara

Redakcija BIF on 11/04/2018 - 11:20 in Ekonomija, Slajder

This post has already been read 459 times!

U prva dva meseca ove godine ostvaren je suficit republičkog budžeta u iznosu 18,5 milijardi dinara, saopštilo je ministarstvo finansija. Naplaćeni su prihodi u iznosu od 177,1 milijardi dinara, rashodi su iznosili 158,6 mlrd dinara dok je deficit u februaru bio 3,6 milijardi dinara.

Zbog većeg prihoda po osnovu uvoznog PDV i manjih povraćaja, kažu, prihod od PDV je veći nego u januaru ove godine.

Sa druge strane, navode, prihod po osnovu akciza, koji iznosi 24,8 milijardi dinara, niži je u poređenju sa januarskim prihodom usled smanjenja efekta formiranja zaliha akciznih proizvoda.

U odnosu na januar, kažu, najveće razlike u iznosima su kod izdataka za kamate, kako je i predviđeno, objašnjavaju, planom otplate javnog duga.

Rashodi za zaposlene su iznosili 21,5 milijardi dinara, a transferi OOSO (fond PIO, RFZO, NSZ, fond SOVO) 16,1 milijardi.

“Uobičajeno je da su u prvim mesecima godine rashodi, izuzimajući kamate, niži od mesečnog proseka, s obzirom na manji broj radnih dana i tek započete procedure javnih nabavki”, objašnjavaju u ministarstvu.

Na nivou opšte države, ističe se, u prva dva meseca je zabeležen fiskalni suficit u iznosu od 20,4 milijardi dinara i primarni fiskalni suficit u iznosu od 44,2 milijardi.

Zbirni suficit lokalnih samouprava (opština i gradova) je 7,3 milijardi dinara, u najvećoj meri, kažu, zahvaljujući uplati tromesečnih obaveza po osnovu poreza na imovinu.

Kako se navodi u saopštenju, Vojvodina je ostvarila suficit od 1,5 milijardi dinara.

Fondovi obaveznog socijalnog osiguranja su na kraju februara u deficitu od 6,5 milijardi dinara, PIO fond trenutno beleži, objašnjavaju, deficit od 6,6 milijardi dinara, a RFZO deficit u iznosu od 0,2 milijarde, koji je finansiran prenetim sredstvima iz prethodne godine.

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *