/ Ekonomija / “Predvidivost i dosledna primena poreskih propisa uslov za nove investicije”
BiF Analize Čitajte B&F online

“Predvidivost i dosledna primena poreskih propisa uslov za nove investicije”

Redakcija BIF on 07/06/2018 - 11:00 in Ekonomija

This post has already been read 616 times!

„Predvidivost poreskih propisa i njihova dosledna primena, apsolutni su prioriteti za članove Američke privredne komore u Srbiji (AmCham) pri odlučivanju o novim investicijama“, izjavila je Jelena Pavlović, predsednica Američke privredne komore.

Na panelu sa Draganom Marković, direktorkom Poreske uprave, u organizaciji AmCham-a, razgovaralo se o transparentnosti i predvidivosti u tumačenju poreskih propisa, analizi rizika, efikasnosti i pravcima reforme Poreske uprave, kao i borbi protiv sive ekonomije.

„Poreska uprava je u prethodnom periodu značajno pojednostavila podnošenje poreskih prijava i učinila velike napore u borbi protiv sive ekonomije. Verujemo da će aktuelna transformacija Poreske uprave i unapređenje metodologije rada, posebno u delu analize rizika, popraviti predvidivost i ujednačiti primenu poreskih propisa”, rekla je Jelena Pavlović, predsednica Američke privredne komore.

„Pohvaljujemo spremnost Poreske uprave da se angažuje u dijalogu sa poreskim obveznicima u iznalaženju najefikasnijih rešenja“, izjavio je Slavko Carić, Predsednik AmCham Odbora za finansije i poreze i dodao da AmCham stoji na raspolaganju Poreskoj upravi i drugim institucijama da se unapredi atraktivnost poslovnog okruženja.

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close