/ Ekonomija / Komercijalna banka nudi on-line dinarske gotovinske kredite
BiF Analize Čitajte B&F online

Komercijalna banka nudi on-line dinarske gotovinske kredite

This post has already been read 408 times!

Klijenti Komercijalne banke od nedavno imaju mogućnost da bez odlaska u ekspozituru pokrenu on-line proces dobijanja dinarskih gotovinskih kredita.

Preko digitalne ekspoziture KOMeCENTAR klijenti mogu da dobiju sve potrebne informacije o on-line kreditu, popune zahtev i prilože potrebnu dokumentaciju. Procedura je jednostavna – osim popunjavanja on-line zahteva prilaže se i skenirana ili fotografisana dokumentacija, a posle odgovora iz Banke, klijent bira ekspozituru u koju će doći i potpisati dokumentaciju o kreditu.

Kredit se odobrava do visine sposobnosti podnosioca zahteva za kredit, maksimalno 500.000 dinara, na period otplate do tri godine i uz jedan odsto naknade za obradu kredita.

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close