/ Vesti / NBS: Pušten u rad sistem za instant plaćanja
BiF Analize Čitajte B&F online

NBS: Pušten u rad sistem za instant plaćanja

Narodna banka Srbije (NBS) saopštila je da je danas u Srbiji počeo sa radom sistem za instant plaćanja, koji će raditi neprekidno i omogućavati prenos novčanih sredstava u roku od samo nekoliko sekundi.

This post has already been read 545 times!

Narodna banka Srbije (NBS) saopštila je da je danas u Srbiji počeo sa radom sistem za instant plaćanja, koji će raditi neprekidno i omogućavati prenos novčanih sredstava u roku od samo nekoliko sekundi.

Zahvaljujući ovom sistemu biće moguće izvršiti prenos novčanih sredstava u dinarima, do iznosa od 300.000 dinara po transakciji, u roku od samo nekoliko sekundi.

Kako se navodi u saopštenju NBS, to će značajno će olakšati prenos novčanih sredstava kako gradjanima, tako i privredi.

“To znači da će primalac novčanih sredstava, samo nekoliko sekundi nakon što platilac inicira platnu transakciju, imati novčana sredstva na raspolaganju” piše u saopštenju.

Korisnik prilikom plaćanja, kako objašnjava NBS, neće više morati da vodi računa da li je radni ili neradni dan, koje je doba dana i da li je ekspozitura banke u kojoj ima platni račun otvorena.

On će moći da plaća u bilo koje doba dana i to putem različitih kanala, u zavisnosti od toga šta mu njegova banka nudi, a opcije su brojne – pored šaltera, to su aplikacije za mobilno i elektronsko bankarstvo, kao i mogućnost da izvrši instant plaćanje na prodajnom mestu trgovca (fizičkom ili virtuelnom).

Za početak, banke će biti u obavezi da ponude svojim klijentima najmanje jedan kanal za izvršavanje instant transfera odobrenja (na primer, putem aplikacije za mobilno, odnosno elektronsko bankarstvo), dok će najkasnije od 1. aprila 2019. godine, biti dužne da omoguće instant plaćanja putem svih raspoloživih kanala za iniciranje platnih transakcije.

IPS NBS sistem, kako navode, obezbedjuje bankama infrastrukturu koja predstavlja osnov za razvoj novih, inovativnih proizvoda i usluga i očekujemo da će u narednom periodu banke iskoristiti sve mogućnosti koje im sistem pruža.

Najkasnije do 1. aprila 2019. godine banke koje korisnicima omogućavaju izdavanje i prihvatanje platnih instrumenata na prodajnom mestu, biće dužne da omoguće i uslugu instant plaćanja na prodajnom mestu (fizičkom ili virtuelnom).

“Kupac će moći da izvrši plaćanje korišćenjem QR koda i to na dva načina. Jedan način je da kupac generiše na svom mobilnom telefonu QR kod koji će zatim trgovac skenirati, a drugi da trgovac bude taj koji će generisati QR kod na svom prodajnom mestu, a kupac ga skenirati i na taj način izvršiti plaćanje”, dodaje se u saopštenju.

Pored toga što ubrzava proces plaćanja, kako navodi NBS, navedeno predstavlja i pravu konkurenciju kartičnim plaćanjima, posebno jer omogućava trgovcu da mu novčana sredstva budu odmah dostupna na računu, bez potrebe da čeka nekoliko dana kao kod plaćanja karticom.

Osim instant plaćanja na prodajnom mestu, IPS NBS sistem omogućava korišćenje usluge centralne adresne šeme i usluge preuzimanja podataka o fakturi.

Objašnjavaju da centralna adresna šema predstavlja uslugu registrovanja broja mobilnog telefona u centralnoj bazi, odnosno njegovog povezivanja sa brojem računa, što će omogućiti korisniku da prenosi novčanih sredstava na račun drugog korisnika samo na osnovu poznavanja njegovog broja mobilnog telefona, bez potrebe da ima informaciju o broju njegovog tekućeg računa.

Sa druge strane, usluga preuzimanja podataka o fakturi omogućiće korisnicima da od velikih izdavalaca računa (mobilni i kablovski operatori, pružaoci komunalnih usluga i slično) elektronskim putem dobiju potrebne podatke na osnovu kojih će moći da na brz i komforan način plate račune za pružene usluge, sa bilo kog mesta i u bilo koje vreme.
Narodna banka Srbije je utvrdila da će naknada za izvršavanje naloga za prenos u IPS NBS sistemu, za banku platioca iznositi četiri dinara.

U slučaju plaćanja na prodajnom mestu trgovca, Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu od banke trgovca, i ta naknada iznosi jedan dinar za plaćanje računa u iznosu do 600 dinara, odnosno dva dinara za plaćanje računa u iznosu preko 600 dinara.

Uz navedenu naknadu, banka trgovca plaća i medjubankarsku naknadu koja ne može biti veća od 0,2 odsto od iznosa platne transakcije na prodajnom mestu trgovca, što je u ovom trenutku, kako ocenjuju, povoljnije od medjubankarske naknade koju plaćaju kod kartičnih plaćanja.

“Imajući u vidu visine naknada koje Narodna banka Srbije naplaćuje bankama koje učestvuju u IPS NBS sistemu, odnosno niske troškove koje banke imaju prilikom izvršenja ovih instant transfera odobrenja, očekujemo da će i banke u skladu sa svojom poslovnom politikom utvrditi naknade za krajnje korisnike, kojima će privući što veći broj korisnika instant plaćanja i biti konkurentne na tržištu”, navodi NBS.

Kako bi korisnici platnih usluga imali jasan uvid u visinu naknada koje banke naplaćuju za pružanje usluge instant transfera odobrenja, što će im omogućiti da uporede visinu tih naknada i opredele se za banku koja im najviše odgovara, Narodna banka Srbije je pripremila pregled naknada za instant transfer odobrenja koji je objavljen na sajtu NBS.

Izvor: Beta

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close