/ IT i nauka / Veštačkom inteligencijom i mašinskim učenjem do proaktivne zaštite
BiF Analize Čitajte B&F online

Veštačkom inteligencijom i mašinskim učenjem do proaktivne zaštite

This post has already been read 1477 times!

Kompanija Veritas Technologies, svetski tržišni lider u domenu zaštite kompanijskih podataka i softverski definisanih skladišta podataka, danas je objavila pokretanje novog rešenja pod imenom Veritas Predictive Insights, a koje primenjuje algoritme veštačke inteligencije (AI) i mašinskog učenja (ML), kako bi omogućila proaktivnu zaštitu koja je uvek uključena.

Koristeći šifrovane podatke o događajima koje je godinama prikupljala od više hiljada Veritas uređaja, na oblaku zasnovan AI/ML sistem u srcu rešenja Veritas Predictive Insights, nadgleda zdravlje sistema, otkriva potencijalne probleme i stvara proaktivne korektivne mere pre nego što se desi problem.

Veritas Predictive Insights obrađuju milione događaja, pružajući IT administratorima opciju za izbegavanje zamora i pada pozornosti, tako što će se usresređivati samo na značajne incidente.

Omogućavanje analitičkih uvida u mnoštvo različitih potencijalnih problema Veritas Predictive Insights omogućavaju pretplatničke usluge podrške, poput proaktivnog održavanja, predviđanja performansi i kapaciteta, kao i provere usaglašenosti. Usluge su proizvod rada veštačke inteligencije i kontinualnih ML modela koji primenjuju bazu podataka koja je godinama prikupljana iz više desetina hiljada korisničkih instalacija Veritasovih rešenja. Kombinovana sa unosima iz realnog sveta od strane servisera, Veritasova AI/ML mašina isporučuje prediktivne uvide u korisničko okruženje, ishodujući proaktivnim preprorukama i akcijama da se poboljšaju njihove poslovne operacije.
Mogućnost “Uvek uključeno” u sklopu Veritas Predictive Insights rešenja omogućava inteligentno, na podacima zasnovano donošenje odluka i optimizovanih usluga, i brine se da klijenti imaju poboljšano korisničko iskustvo, koje je brzo, proaktivno i može se dobiti “na recept”.
Korisnici Veritasovih uređaja koji imaju ovu automatsku podršku uključenu, mogu najbolje iskoristiti prednosti Veritas Predictive Insights-a već sada i postići veću vraćenu vrednost na investicije u svoje uređaje, kao i smanjenje troškova u vezi sa nedostupnošću usluga.

Kada korisnik omogući automatsku podršku na Veritasovom uređaju, telemetrijski podaci se stalno prikupljaju i obrađuju od strane AI/ML mašine, stvarajući ocenu pouzdanosti sistema (SRS) za svaki od uređaja. Generisane informacije su vidljive preko kontrolne table i mogu ih koristiti serviseri Veritasovih uređaja, a dostupne su i klijentima. Na osnovu SRS-a i detalja koji stoje u njegovoj pozadini, timovi za podršku i brigu o korisnicima mogu preduzeti proaktivne akcije na koje upućuje analitika. To podrazumeva od notifikacije da se instalira zakrpa, do slanja tima za podršku i sprovođenja prepisanih usluga na terenu.

Veritas Predictive Insights je već danas dostupno rešenje na Veritas NetBackup uređajima i biće dostupno na Veritas Access i Flex uređajima u predstojećim tromesečjima.

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close