/ Promo / Miodrag Stojanović, direktor sektora za prodaju i distribuciju u Sberbank: Veliki rast kreditnog portfolija
BiF Analize Čitajte B&F online

Miodrag Stojanović, direktor sektora za prodaju i distribuciju u Sberbank: Veliki rast kreditnog portfolija

This post has already been read 1143 times!

Koliko je segment poslovanja s malom privredom važan za poslovanje Sberbanke u Srbiji?

Miodrag Stojanović: Segment malih preduzeća i preduzetnika u Sberbanci čine kompanije koje ostvaruju do milion evra prihoda na godiš- njem nivou. Ono što je veoma bitno da napomenem na samom početku, jeste da je za Sberbanku svaki klijent, bez obzira na prihode koje ostvaruje, jednako važan. Za svakog od njih prilagođavamo model usluga, prodaje, procesa i proizvoda.

Biti vlasnik kompanije, bez obzira na njenu veličinu, znači biti dovoljno hrabar i biti spreman na preuzimanje velike i važne odgovornosti. Drago mi je što je Sberbanka prepoznala činjenicu da baš od ovog segmenta zavise i nova radna mesta, ali i budućnost svake privrede uopšte.

Sberbanka je tokom 2018. godine još jednom dokazala da prati i sledi strategiju odgovornog finansiranja, da stvara kvalitetne odnose sa svojim klijentima i održiv rast posebno u segmentu male privrede. Ponosan sam što smo u ovom segmentu ostvarili rast kreditnog portfolija od preko 20 odsto i to sa 85 miliona evra produkcije. Ovakav rezultat daje nam dodatnu motivaciju da u sledećoj godini ostvarimo još bolje rezultate i povećamo broj zadovoljnih klijenata.

Sberbank akcija podrške malim preduzećima i preduzetnicima „Vredne vredi podržati“ ostvarila je odlične rezultate. Sada već po tradiciji smo to zajednički proslavili s klijentima i one najvred- nije i nagradili. Upravo ovaj pristup je ono što Sberbanku izdvaja na tržištu – razumevanje potreba klijenata, prijateljski pristup i partnerski odnos.

Za koje namene se najčešće koriste krediti za mikro i mala preduzeća?

Miodrag Stojanović: U prethodnom periodu u Sberbanci smo postavili jasan cilj: predvideti i naći rešenje za svaku situaciju u kojoj se vlasnik jednog preduzeća može naći. Ovaj cilj, mogu slobodno da kažem, bio je osnovni motiv prilikom osmišljavanja svakog proizvoda, usluge ili kampanje i napravili smo izuzetno široku paletu proizvoda i usluga kada je u pitanju kreditiranje malih preduzeća i preduzetnika. Dominantan vid finansiranja čine krediti za obrtna sredstava i finansiranje tekućih potreba klijenata, ali svakako naša banka prati klijente i u investicionim ulaganjima, dokumentarnom poslovanju i ostalim vidovima finansiranja.

Takođe, ono što je veoma bitno da napomenem je da smo se trudili da sagledamo i širu sliku, omogućili smo specijalne pogodnosti za zaposlene u preduzećima koja su naši klijenti i potrudili se da na najbolji način razumemo potrebe koje vlasnik preduzeća ima kao fizičko lice i u skladu sa ovim potrebama proširili paletu proizvoda i usluga. Na taj način zatvorili smo jedan krug i uz odgovorno finansiranje stvorili uspešnu i dugoročnu saradnju.

Da li ovaj sektor aplicira za kredite obrtnih sredstava, i koji su uslovi i prednosti revolving kreditne linije?

Miodrag Stojanović: U skladu sa uslovima tržišta i potrebama klijenata, krediti za obrtna sredstva i krediti za finansiranje tekućih poslovnih potreba čine najveći procenat produkcije u okviru segmenta malih preduzeća i preduzetnika. U skladu s potrebama svojih klijenata strukturirali smo svoje proizvode, kako u pogledu ročnosti i omogućavanja kreditiranja na 36 meseci, tako i u pogledu prila- gođavanja proizvoda ciklusima proizvodnje i nabavke, i omogu- ćili korišćenje grejs perioda.

Revolving kreditna linija je proizvod koji Sberbanku izdvaja na tržištu i zaista pruža fleksibilnost korišćenja u skladu sa kon- kretnim potrebama svakog preduzeća. Kao najveće benefite za klijente bih izdvojio: mogućnost korišćenja odobrenog iznosa sredstava na rok do 36 meseci, kako za obrtna sredstva, tako i za proizvode dokumentarnog poslovanja (garancije, pisma o namerama, akreditive), mogućnost vraćanja sredstava bez provizije za prevremeno vraćanje, kao i mogućnost korišćenja sredstava u skladu sa konkretnom potrebom klijenta, bez na- knade na neiskorišćena sredstva iz linije. Takođe, od ove godine smo napravili dodatni korak i omogućili našim klijentima da im sredstva iz kreditne linije budu dostupna, bez čekanja, istog dana kada su kontaktirali svog kreditnog savetnika u Sberbanci.

Koji su naredni koraci koje planirate da preuzmete na ovom polju?

Miodrag Stojanović: Sberbanka je napravila značajne projekte na polju digitalizacije proizvoda i usluga. Omogućili smo našim klijentima da brzo, lako i bez čekanja u redu, uplate pazar na bankomatima. U sledećoj godini proširujemo mrežu bankomata koji će imati ovu funkcio- nalnost, kako bi bili dostupni svim našim klijentima. Takođe, jedna smo od samo nekoliko banaka na našem tržištu koja svojim klijentima omogućava uslugu mbankinga, na ovaj način klijenti u svakom momentu i sa svakog mesta imaju pristup banci uz izuzetnu jednostavnost korišćenja aplikacije i povoljnu tarifu plaćanja.

Mi u Sberbanci zaista želimo da rastemo sa našim klijentima i da na isti način gledamo u budućnost, jer samo zajedno verujući jedni u druge možemo da odgovorimo svim izazovima koji su pred nama.

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close