/ Vesti / Statusna promena Sava neživotnog osiguranja
BiF Analize Čitajte B&F online

Statusna promena Sava neživotnog osiguranja

Skupština Sava neživotnog osiguranja a.d.o. Beograd je donela Odluku o statusnoj promeni od 31.12.2018, kojom se društvo Energoprojekt Garant a.d.o. pripojilo Sava neživotnom osiguranju. Od tog dana Energoprojekt Garant prestaje da postoji, što se evidentira njegovim brisanjem iz registra privrednih subjekata, a Sava neživotno osiguranje je, kao pravni sledbenik, preuzelo celokupan porftolio društva Energoprojekt Garant, sva prava i obaveze koje je ono imalo po tom osnovu, sva druga prava i obaveze, kao i celokupnu imovinu, potraživanja i kapital društva Energoprojekt Garant.

This post has already been read 668 times!

Skupština Sava neživotnog osiguranja a.d.o. Beograd je donela odluku o statusnoj promeni od 31.12.2018, kojom se društvo Energoprojekt Garant a.d.o. pripojilo Sava neživotnom osiguranju. Od tog dana Energoprojekt Garant prestaje da postoji, što se evidentira njegovim brisanjem iz registra privrednih subjekata, a Sava neživotno osiguranje je, kao pravni sledbenik, preuzelo celokupan porftolio društva Energoprojekt Garant, sva prava i obaveze koje je ono imalo po tom osnovu, sva druga prava i obaveze, kao i celokupnu imovinu, potraživanja i kapital društva Energoprojekt Garant.

Sve obaveze prema klijentima koje je do 31.12.2018. imao Energoprojekt Garant preuzima Sava neživotno osiguranje kao društvo sukcesor, koje će nastaviti da izvršava sve obaveze iz osiguranja po ugovorima koji su zaključeni sa Energoprojekt Garant. Dosadašnji klijenti Energoprojekt Garanta a.d.o. su blagovremeno i detaljno upoznati sa navedenim statusnim promenama, kao i mogućnostima realizacije njihovih zahteva, prava i obaveza, kaže se u zvaničinom soapštenju.

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close