/ Vesti / AIK Banka u potpunosti preuzela vlasništvo nad Gorenjskom bankom
BiF Analize Čitajte B&F online

AIK Banka u potpunosti preuzela vlasništvo nad Gorenjskom bankom

This post has already been read 135 times!

Preuzimajući u potpunosti vlasništvo nad Gorenjskom bankom, AIK Banka je uspešno završila proces planirane akvizicije u Sloveniji. Od 10.06.2019. AIK Banka i zvanično je postala 100% vlasnik Gorenjske banke, preuzimanjem preostalog dela deonica u vlasništvu manjinskih akcionara.

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close