/ Promo / Gotovinski krediti i krediti za refinansiranje Komercijalne banke
BiF Analize Čitajte B&F online

Gotovinski krediti i krediti za refinansiranje Komercijalne banke

This post has already been read 231 times!

Komercijalna banka omogućava klijentima da na brz, jednostavan i transparentan način dođu do neophodnih novčanih sredstava uz pomoć gotovinskih kredita i kredita za refinansiranje.

U ponudi su: dinarski gotovinski krediti sa rokom otplate do 12 meseci i fiksnom kamatnom stopom, kao i dinarski i devizni gotovinski krediti, krediti sa osiguranjem koji klijentima obezbeđuju sigurnost i kontinuitet u otplati u slučajevima gubitka posla i u slučaju smrti usled nezgode, krediti obezbeđeni hipotekom sa deviznom klauzulom i krediti sa pologom depozita, svi sa rokom otplate do 95 meseci.

Za gotovinske i kredite za refinansiranje mogu da apliciraju i fizička lica koja nisu klijent Komercijalne banke, a prednost ovih kredita u odnosu na druge vrste pozajmica je i što se uz minimalan set potrebnih dokumenata, veoma brzo i uz transparentne uslove, dolazi do potrebnog gotovog novca, uz nižu kamatnu stopu, duži rok otplate i manju mesečnu obavezu.

Korisnici eBank naloga imaju mogućnost da pokrenu online proces dobijanja gotovinskih kredita, putem digitalne ekspoziture KOMeCENTAR. Procedura je jednostavna, popuni se online zahtev i prilaže skenirana ili fotografisana dokumentacija, posle odgovora iz Banke, klijent bira ekspozituru u koju će doći i potpisati dokumentaciju o kreditu.

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close