Home Promo Koje usluge pruža knjigovodstvena agencija nakon otvaranja firme u Srbiji

Koje usluge pruža knjigovodstvena agencija nakon otvaranja firme u Srbiji

by bifadmin

Postupak registracije pravnog lica koji vodi Agencija za privredne registre traje jako kratko, pa je za osnivanje firme u Srbiji potrebno do 5 dana. Nakon otvaranja firme naredni korak je pronalazak pouzdane knjigovodstvene agencije koja svojim klijentima može pružiti kvalitetne knjigovodstvene usluge.

Danas je knjigovodstvo mnogo više od knjiženja poslovne dokumentacije, a saradnja između pravnog lica i agencije je neophodna kako bi u svakom trenutku postojao uvid u stvarno finansijsko stanje firme. Jedna od najvažnijih odluka pravnih lica na početku poslovanja je da odaberu stručnu i pouzdanu knjigovodstvenu agenciju.

 

Zašto angažovati agenciju za pružanje knjigovodstvenih usluga?

Prema Zakonu o računovodstvu knjigovodstvene usluge u našoj zemlji može pružati agencija za knjigovodstvene usluge registrovana za ovu deltanost (69.20 – Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje).

Glavni zadatak agencije za knjigovodstvo je da vodi osnovne evidencije u vezi sa poslovanjem svojih klijenata, kako bi im omogućila nesmetano obavljanje redovnih aktivnosti. U finansijske i poslovne knjigovodstvene usluge spada:

prikupljanje poslovne dokumentacije i knjiženje u skladu sa odgovarajućim zakonima,
unos podataka i svih poslovnih promena nastalih u toku prometa,
evidentiranje rashoda i obračun troškova poslovanja,
analitičke i sintetičke evidencije dužnika i dobavljača,
pravilno vođenje poslovne blagajne,
obračun zarada, poreza i doprinosa kao i ostalih ličnih primanja,
obračun poreza na dodatu vrednost,
podnošenje poreskih prijava nadležnim državnim organima i saradnja sa drugim institucijama,
izrada završnog računa na kraju poslovne godine,
praćenje zakonskih propisa i informisanje klijenata o svim nastalim izmenama i propisima iz oblasti računovodstva i finansija,
podrška sa prilagođenim i konkretnim rešenjima koje se tiču samog poslovanja.

U nastavku predstavljamo knjigovodstvene usluge koje su potrebne svakoj kompaniji odmah nakon otvaranja firme.

Osnovne knjigovodstvene usluge

U knjigovodstvene usluge spada vođenje poslovnih knjiga kao i svi specifični finansijski računovodstveni poslovi. Tu spadaju:
robno i finansijsko knjigovodstvo,
prosto i dvojno knjigovodstvo,
evidencija promena i evidencija osnovnih sredstava,
knjiženje poslovne dokumentacije u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima.
Međutim, knjigovodstvo je mnogo više od evidencije i knjiženja. Specijalizovane agencije pored osnovnih pružaju i dodatan set knjigovodstvenih usluga u Beogradu koje uključuju:
praćenje zakonskih propisa, pravilnika i drugih pravnih regulativa,
izrada obračuna i izveštaja,
usaglašavanje računovodstvenih politika i standarda.

Obračun zarada

U usluge koje pružaju knjigovodstvene agencije spada i obračun zarade. Knjigovođa svakog meseca vrši obračun plata, obračun mesečinih poreza i doprinosa, podnosi elektronske poreske prijave i obavlja ostale poslove u vezi obračuna novčanih nadoknada.

Kadrovski poslovi takođe spadaju u sastavne usluge knjigovodstvene agencije. Pod tim spadaju poslovi vođenja kadrovske evidencije, zatim prijavljivanje zaposlenih u radni odnos, prekid radnog odnosa, zapošljavanje nerezidenata i ostala kadrovska administracija.

Završni račun i poreski bilans

U računovodstvene usluge spada i sastavljanje završnog računa, odnosno izrada redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja koji se podnosi za prethodnu godinu. Knjigovođa sastavlja finansijski izveštaj, potpisuje i dostavlja prateću dokumentaciju Agenciji za privredne registre. Pored toga podnosi elektronske poreske prijave i obrasce za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica.

Ovlašćeni knjigovođa ima obavezu da preda završni račun i redovni godišnji finansijski izveštaji za sva pravna lica i za preduzetnike koji vode knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva. U finansijske izveštaje spadaju Bilans stanja, Bilans uspeha i Statistički aneks.

Administrativne knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvene agencije pružaju i administrativno – knjigovodstvene usluge. Tu spadaju svakodnevni kancelarijski poslovi koje agencije obavljaju umesto svojih klijenata, kako bi ih rasteretile od dodatnih administrativnih obaveza. Usluge platnog prometa, priprema naloga za prenos, komunikacija i saradnja sa bankama i nadležnim institucijama samo su neke od brojnih administrativnih aktivnosti.

Stručno poslovno savetovanje

Profesionalne knjigovodstvene agencije pored finansijskog savetovanja nude i kvalitetne usluge poslovnog savetovanja. Pored redovnih knjigovodstvenih usluga svojim klijentima pružaju pomoć i za otvaranje firme. U ovom slučaju knjigovođa sastavlja i podnosi registracionu prijavu za osnivanje firme, a zatim u dogovoru sa klijentom završava sve prateće poslove.

U poslovne usluge spadaju još i usluge konsaltinga u domenu praćenja i izveštavanja o postojećim zakonskim propisima i važećim procedurama. Knjigovodstvene agencije se bave davanjem stručnih mišljenja u vezi sa optimizacijom troškova, kao i pružanjem pomoći u pronalaženju najefikasnijeg rešenja i modela poslovanja.

Poresko savetovanje

Stručne knjigovodstvene agencije iz Beograda pružaju i usluge poreskog savetovanja. U ove poslove spada pomoć oko planiranja poreskih obaveza, zatim obračun i kontrola poreza, obračun kamata, pomoć oko ostvarivanja prava na poreske olakšice i druge poreske usluge.

Izrada studija o transfernim cenama

Ukoliko komapnija posluje sa povezanim pravnim licima, u obavezi je da pripremi izveštaj o transfernim cenama, odnosno elaborat o transakcijama koje se obavljaju između dva međusobno povezana pravna lica. U Beogradu postoji nekoliko knjigovodstvenih agencija koje nude usluge u vezi izrada studija o transfernim cenama kao i pripreme benchmark analiza.

Agencija za knjigovodstvene usluge u Beogradu

U Beogradu postoji puno agencija koje se bave pružanjem knjigovodstvenih usluga za preduzetnike, pravna lica, strana predstavništva, nevladine organizacije i druge oblike pravnih lica. Kada birate saradnika kome ćete poveriti svoje poslovanje i vođenje poslovnih knjiga vodite računa da to bude iskusna knjigovodstvena agencjia i stručnjak u svojoj oblasti.

Dobar knjigovođa će shvatiti uslove u kojima poslujete i prilagoditi se vašoj trenutnoj situaciji. Može vam pomoći da vodite uspešan posao i da ostvarite uštede u poslovanju.

Od knjigovođe se očekuje dobro pozavanje zakonskih propisa i iskustvo iz prakse, kako bi se predvidele situacije koje se mogu desiti u svakodnevnom poslovanju. Zato je važno da knjigovodstvena agencija bude ekspert u svojoj oblasti i da ulaže u znanje i stručne edukacije svojih stručnjaka.

Pročitajte i ovo...