/ Vesti / „Dunav osiguranje“ isplatilo državi dividendu od 671,03 miliona dinara
BiF Analize Čitajte B&F online

„Dunav osiguranje“ isplatilo državi dividendu od 671,03 miliona dinara

This post has already been read 634 times!

„Dunav osiguranje“ je 5. jula 2019. godine isplatilo dividendu akcionarima po osnovu dobiti utvrđene u godišnjim finansijskim izveštajima Кompanije za 2018. godinu, a Republika Srbija, kao najveći pojedinačni akcionar, dobila je 671,03 miliona dinara.

Odluku o raspodeli dobiti za 2018. godinu putem isplate dividende, u bruto iznosu od 1,48 milijardi dinara, donela je Skupština akcionara najveće nacionalne osiguravajuće kuće.

Pravo na dividendu imaju i ostali akcionari koji su na dan 15. april 2019. godine bili upisani  kao zakoniti imaoci akcija „Dunav osiguranja“, a njima je dividenda uplaćena preko Centralnog registra u neto iznosu od 39,97 miliona dinara.

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close