Home Slajder NBS iskazala dobit od 30,66 milijardi dinara

NBS iskazala dobit od 30,66 milijardi dinara

by bifadmin

Narodna banka Srbije je prošle godine ostvarila dobit nakon plaćanja poreza 30,66 milijardi dinara.

Od dobiti iz operativnog poslovanja, koja nije proistekla iz kursnih razlika i revalorizacionih rezervi, od ukupno 13,24 milijarde dinara, u budžet Srbije uplaćeno je 9,27 milijardi (70 odsto), u osnovni kapital NBS je ušlo 10 odsto odnosno 1,3 milijarde, dok je 20 odsto otišlo u posebne rezerve Narodne banke Srbije, navodi se u Izveštaju od godišnjem poslovanju NBS koji je juče objavljen na internet strani ove institucije. Ovo je velika promena u rezultatu u odnosu na 2017. godinu kada je NBS zabeležila gubitak od 83 milijarde dinara, a iz operativnog poslovanja, bez kursnih razlika i revalorizacionih rezervi, dobit od svega 1,6 milijardi dinara.

Ipak, sama priroda Narodne banke je takva da finansijski rezultat nije najvažniji cilj poslovanja, već prema Zakonu o bankama cenovna stabilnost, a zatim i finansijska stabilnost.

Dobiti Narodne banke najviše su doprineli prihodi od kamata koji su bili neto 7,2 milijardi dinara što je za 3,3 milijarde više nego u 2017. godini. Po osnovu naknada i provizija NBS je zaradila 5,3 milijardi dinara. Najveći prihod za NBS došao je od kursnih razlika i to 17,4 milijardi dinara.

Narodna banka je na kraju prošle godine raspolagala imovinom Republike Srbije u vrednosti 1.480 milijardi dinara, od čega se 90 odsto odnosi na devizne rezerve. Devizne rezerve su tokom 2018. godine povećane za 1,3 milijarde evra i na kraju godine iznosile su 11,3 milijarde evra. NBS je u prošloj godini kupila na deviznom tržištu 1,8 milijardi evra, a prodala 255 miliona evra. Rezerve se prema izveštaju NBS u najvećoj meri (773,6 milijardi dinara) nalaze u hartijama od vrednosti, na tekućim računima banaka (321,8 milijardi dinara), kao depoziti kod banaka 145,2 milijarde dinara, dok je u zlatu 87,8 milijardi dinara.

Vodeći monetarnu politiku NBS je tokom prošle godine dva puta smanjivala referentnu kamatnu stopu na tri odsto. Takođe navodi se da je očuvana relativna stabilnost kursa dinara.

„Tokom većeg dela godine preovladavali su aprecijacijski pritisci, pre svega kao rezultat dobrih makroekonomskih performansi domaće privrede i visokog priliva deviza, najviše po osnovu stranih direktnih investicija i nastavka dinamičnog rasta izvoza“;navodi se u godišnjem izveštaju NBS.

Ono u čemu NBS nije uspela je dinarizacija finansijskog sistema, pa je tako tokom prošle godine, kako se navodi, povećana dinarizacija depozita na 32,3 odsto, dok je nivo dinarskih kredita ostao na jednoj trećini ukupnih kao i prethodne godine.

Izvor Danas

Pročitajte i ovo...