/ Biznis & Finansije / Soros: Kraj slobodne trgovine
BiF Analize Čitajte B&F online

Soros: Kraj slobodne trgovine

This post has already been read 967 times!

Trenutna kriza ima svoe korene u finansijskoj deregulaciji koja je obavljena osamdesetih godina prošlog veka i znači kraj modela slobodne trgovine u kapitalističkim državama, smatra jedan od najvećih svetskih investotora Džordž Soros.

Liberalizacija finansijske industrije, koju je započela administracija predsednika Ronalda Regana, dovela je do serije grešaka, a globalna recesija, koju je prouzrokovala propast američkog tržišta nekretnina, uticala je na sam finansijski sistem. Delomično je, prema Sorosevim rečima, krivica takođe na zakonodavcima, jer su svoju odgovornost preneli na strana tržišta.

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close