/ Biznis & Finansije / Srpski sokovi bez voća
BiF Analize Čitajte B&F online

Srpski sokovi bez voća

This post has already been read 2178 times!

U istraživanju Udruženja za zaštitu potrošača Vojvodine navodi se da od 55 uzoraka voćnih sokova na srpskom tržištu, čak trećina ne sadrži potreban udeo voća. Istražuvanje je vršeno u saradnji sa SP laboratorijom iz Bečeja.

Današnja Politika u dodatku “Potrošač” prenosi rezultate istraživanja, a u zvaničnom saopštenju za novinare kaže se, između ostalog, da “Kod svih 55 ispitanih uzoraka voćnih sokova i voćnih nektara utvrđena su odgovarajuća senzorna svojstva u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu voćnih sokova, koncentrisanih voćnih sokova, voćnih nektara, voćnih sokova u prahu i srodnih proizvoda (Sl. list SRJ 33/95)”.

Detalje istraživanja požete pogledati na sajtu Udruženja za zaštitu potrošača Vojvodine. Pogledajte i rezultate testova sokova i udela voća i drugih materija u njima.

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close