/ Nove tehnologije / F_email projekat za prekvalifikaciju nezaposlenih žena
BiF Analize Čitajte B&F online

F_email projekat za prekvalifikaciju nezaposlenih žena

This post has already been read 771 times!

Kompanije Cisco Srbija i Cisco Networking Akademija Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu najavile su danas prijave za četvrtu generaciju polaznika Cisco F_email projekta, koji je specijalno namenjen za prekvalifikaciju nezaposlenih žena.

Cisco F_email projekat je pokrenut u martu 2007. godine, sa namerom da nezaposlenim fakultetski obrazovanim ženama, koje poseduju znanje engleskog jeziak i rada na računaru, ponudi mogućnost profesionalne preorijentacije uz pomoć besplatnog Cisco CCNA kursa iz oblasti informacionih tehnologija i soft skills treninga, koji obuhvata veštine poslovne komunikacije i web marketinga. U svim generacijama F_email projekta do sada je 60% polaznica našlo zaposlenje još u toku obuke, uglavnom u domaćim IT kompanijama.

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close