/ B&F Plus / Cilj “Zelene zone” je da privuče više a ne jednog investitora u Leskovac
BiF Analize Čitajte B&F online

Cilj “Zelene zone” je da privuče više a ne jednog investitora u Leskovac

This post has already been read 750 times!

Grčki investitor koji je nedavno dobio podršku opštine Leskovac da zakupi deo gradske Zelene zone, kako bi na prostoru od 100 hektara uzgajao alge, najverovatnije će proizvodnju započeti na manjoj površini, jer je projekat Zelena zona namenjen privlačenju više investitora, a ne samo jednog.

Predstavnici Programa evropskog partnerstva sa opštinama (EU PROGRES), koji se sprovodi sa ciljem da se poboljšaju životni uslovi i klima za ulaganja u južnoj i jugozapadnoj Srbiji, a čiji su najveći donatori Evropska Unija i Vlada Švajcarske, kažu da ovo još nije zvanično potvrđeno ali da će grčki investitor možda graditi i laboratoriju.

Inače, projekat Zelene zone u Leskovcu je pokrenut sa idejom da ona postane jedan od najvažnijih centara za organizovano prikupljanje, preradu i distribuciju poljoprivrednih proizvoda u jugoistočnoj Evropi, što zahteva prisustvo većeg broja investitora iz raznorodnih delatnosti. U izgradnju infrastrukture u Zelenoj zoni do sada je uloženo 1,2 miliona evra, od kojih je pola miliona uložio EU PROGRES za savremenu komunalnu opremu.

zabranjeno
Prema rečima Marka Vujačića, zamenika menadžera EU PROGRESA, grčki investitor će dobiti mogućnost za ulaganja u svoj projekat na način kako je to predviđeno i za ostale zainteresovane ulagače. Ponude je poslalo više domaćih i stranih kompanija, među kojima i „Bonta Italijane“, „Leneks“, „Helti fruit“ i „Art fudu“, koje žele da otvore svoje pogone i angažuju više stotina kooperanata.

Zelena zona će biti opremljena kao svojevrsni industrijski kompleks, a vrednost uloženih sredstava, među kojima su i trafo stanice koje je besplatno izgradio EPS, svrstava ovaj projekat među deset najznačajnijih u Leskovcu. Među pobornicima ovog projekata je i Bojan Ilić, jedan od najvećih proizvođača paprike u južnoj Srbiji, koji smatra da će objedinjena ponuda i tražnja bolje pozicionirati proizvođače na tržištu, dok će izgradnja prerađivačkih kapaciteta omogućiti i prodaju proizvoda niže klase, koji nisu pogodni za krajnjeg kupca, ali prema utvrđenim standardima mogu biti iskrišćeni u industrijskoj preradi.

Program evropskog partnerstva sa opštinama – EU PROGRES je razvojni program koji pokriva najveću teritoriju u Srbiji, 25 opština sa juga i jugozapada zemlje, i rezultat je kontinuiranih napora dva ključna donatora – Evropske unije i Vlade Švajcarske da pruže podršku Vladi Republike Srbije. EU PROGRES sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) koja je garant apolitičnog i razvojnog karaktera u svim aktivnostima Programa.

 

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close