/ Ekonomija / Rast tržišnog učešća Komercijalne banke
BiF Analize Čitajte B&F online

Rast tržišnog učešća Komercijalne banke

This post has already been read 1182 times!

Komercijalna banka ostvarila je novi, visok rast tržišnog učešća od 0,9% u 2012. godini i sada učestvuje sa 11,3% aktive na ukupnom bankarskom tržištu u Srbiji. Rast učešća rezultat je značajnog rasta bilansne aktive Komercijalne banke od 48.7 milijardi dinara, odnosno 17,7%, što je dvostruko više od proseka bankarskog sektora.

Time je Komercijalna banka, banka sa najvećom mrežom filijala i ekspozitura, 900.000 korisnika koje opslužuje 3.000 zaposlenih, osnažila poziciju vodeće domaće banke i druge najveće banke na bankarskom tržištu u Srbiji.

Ivica Smolic, predsednik IO Komercijalne banke 2

„Dobri poslovni rezultati Komercijalne banke posledica su ne samo korišćenja dodatnog potencijala koji smo dobili dokapitalizacijom, nego i podizanja efikasnosti, mereno svim bankarskim parametrima. Tako je aktiva po zaposlenom udvostručena za četiri godine i iznosi milion evra. Nivo problematičnih kredita je čak 30% niži od proseka bankasrkog sektora“ , rekao je Ivica Smolić, predsednik Izvršnog odbora Komercijalne banke.

„Ne može a da ne raduje saznanje da su depoziti u Banci dostigli 2 milijarde evra, od čega je samo devizna štednja 1,32 milijarde evra. Komercijalna banka je prva banka u Srbiji po deviznoj štednji stanovništva, jer se na našim računima nalazi svaki 6. evro devizne štednje ukupnog bankarskog sektora, u vlasništvu 492.000 štediša“, ppodsetio je Dragan Santovac, zamenik predsednika Izvršnog odbora Komercijalne banke.

Stabilnost Komercijalne banke, u kojoj je i dalje država Srbija najveći pojedinačni vlasnik, sa 42,6%, povećana je dokapitalizacijom izvršenom u oktobru za 35.2% i ukupni kapital danas iznosi 535 miliona evra, od čega je preko 350 miliona akcijski kapital.

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close