/ Vesti / Svi građani EU imaće bankovne račune
BiF Analize Čitajte B&F online

Svi građani EU imaće bankovne račune

This post has already been read 851 times!

Pregovarači su postigli dogovor o predloženoj direktivi EU koja će obezbediti da svi građani Unije imaju pristup osnovnom bankovnom računu, uključujući i prethodno isključene grupe kao što su izbeglice, strani studenti, i stranci sa radnim dozvolama.

slika eu

Evropski parlament i pregovarači država članica postigli su sporazum koji ima za cilj da bankovni računi postanu dostupni svim građanima, transparentni i lakši za rukovanje. “U današnjem svetu, nedostatak pristupa osnovnom bankovnom računu otežava i čini skupljim svakodnevni život. Direktiva će olakšati potrošačima da traže bolje ponude i niže troškove za svoje bankovne račune i promene ih ukoliko to žele“, rekao je Mišel Barnije, komesar EU za unutrašnje tržište koji je vodio pregovore.
Evropska komisija ima za cilj da uskladi otvaranje bankovnih računa za evropske građane u svim kreditnim institucijama, obezbedi transparentnost bankarskih naknada i olakša prebacivanje naloga. Komisija vidi ovo kao nužne mere, u trenutku kad više od 58 miliona građana EU ne poseduje osnovni bankovni račun i kada postoje veliki dispariteti između država članica. Iako Udruženje banaka u Francuskoj beleži penetraciju od 99% bankovnih računa među građanima, Komisija naglašava da gotovo polovina stanovništva u Rumuniji i Bugarskoj istovremeno uopšte nemaju račun.

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close