/ Vesti / Sve više korisnika interneta u Srbiji, smanjuje se jaz između sela i grada
BiF Analize Čitajte B&F online

Sve više korisnika interneta u Srbiji, smanjuje se jaz između sela i grada

This post has already been read 825 times!

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku (RZS)  63,2% domaćinstava u Srbiji poseduje kompjuter, što je za 3,3% više nego prošle godine, a internet priključak ima 62,8%, odnosno 7% više nego u 2013.

Porastao je i broj građana koji svakodnevno koristi internet. Više od 2,81 milion njih koristi internet svakodnevno ili skoro svakodnevno, što je za oko 450.000 više nego prošle godine, dok više od pet miliona stanovnika Srbije koristi mobilni telefon, što je više za 110.000 u odnosu na 2013. godinu.
Oko 61% stanovnika pristupalo je internetu preko mobilnih telefona, što je više za 14,9% u odnosu na 2013, dok se za 0,4% smanjio broj domaćinstava koji pristupaju internetu preko personalnog računara.
Analiza korisnika interneta, prema radnom statusu, pokazuje da internet koriste najviše studenti (100% njih), zaposleni (84,3% njih), i nezaposleni (58,9% njih).
Više od 1,3 miliona građana koristi elektronske usluge javne uprave, a 1,16 miliona je kupovalo ili poručivalo robu ili usluge preko interneta.
U ispitivanju o upotrebi informaciono-komunikacione teghnologije u Srbiji je učestovalo 2.400 domaćinstava i 2.400 pojedinaca. Utvrđeno je da 38,7% domaćinstava ima laptop, što je 7,1% više nego lane, 99% domaćinstava ima TV-prijemnik, a 90,6% mobilni telefon.
kompjuter
Zastupljenost računara u Beogradu iznosi 70,6%, u Vojvodini 66,3%, a u centralnoj Srbiji 57,5%. U gradovima računare ima 68,9% domaćinstava, a u selima 53,7%, ali se ta razlika smanjila u odnosu na proslu godinu.
Računar, kako se precizira, većinom poseduju domaćinstva koja imaju mesečni prihod veći od 600 EUR, dok među domaćinstvima s prihodom do 300 EUR internet ima svega 47,6 EUR.

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close