/ Politika i društvo / Kako rešiti problem potencijalne korupcije u proveri zdravstvene ispravnosti hrane iz uvoza
BiF Analize Čitajte B&F online

Kako rešiti problem potencijalne korupcije u proveri zdravstvene ispravnosti hrane iz uvoza

This post has already been read 844 times!

Procedura provere zdravstvene ispravnosti hrane koja se uvozi u Srbiju je nepotrebno komplikovana i skupa za kompanije i potrošače i uz to veoma ranjiva na korupciju, stoji u saopštenju Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED).

Nepostojanje jasnih procedura o uzorkovanju robe u postupku uvoza i službene kontrole dovodi do učestalih i nepotrebnih analiza koje za posledicu imaju zastoj robe na granicama i posledično skuplji proizvod za potrošače. Takođe, ovim načinom se ne povećava stepen bezbednosti proizvoda jer se kontroliše roba besprekorne istorije i sa vrlo niskim rizikom, koja je već ispitana u akreditovanim laboratorijama u EU.

Privreda svakodnevno, mada ne javno (zbog straha od odmazde pojedinaca), ukazuje na proizvoljno i neujednačeno postupanje inspekcija. Iako se od primene Zakona o inspekcijskom nadzoru počevši od aprila 2016. očekuje puno u pogledu bolje koordinacije i uvođenja pravila, i dalje ostaje veliki broj nedorečenosti u sektorskim propisima zbog kojih će pojedini inspektori nastaviti da tendenciozno tumače propise što znači da će uzimati uzorke kad i koliko god hoće.

Po NALED-u rešenje ovog problema moglo bi biti u izmeni Zakona o bezbednosti hrane (“Sl. glasnik RS”, br. 41/09) tako što će se u skladu sa uporedno pravnom praksom tim zakonom propisati osnivanje Agencije za bezbednost hrane i hrane za životinje, čija će nadležnost, pre svega, biti da upravlja rizikom u vezi sa bezbednošću hrane (verovatnoća i težina štetnog delovanja hrane na zdravlje ljudi), odnosno da vrši procenu tog rizika, donosi mere ograničenja stavljanja te hranena tržište i povlačenja sa tržišta, kao i da nadležne državne ograne, subjekte u poslovanju hranom i hranom za životinje, potrošače i druge nadležne institucije i zainteresovane strane obaveštava o tim rizicima, uključujući identifikaciju hrane i hrane za životinje koje nose rizike, rizike koje predstavljaju i mere koje se preduzimaju ili će se preduzimati u cilju eliminacije, sprečavanja ili uklanjanja tih rizika. Nadležnost te agencije bi bila i da na osnovu analize efekata važećih propisa predlaže Vladi donošenje i izmenu propisa kojima se uređuje kvalitet hrane, a u cilju zaštite interesa potrošača i proizvođača hrane, vodeći računa da se utiče na poboljšanje kvaliteta hrane i podsticanja izvoza i kontrole uvoza hrane i hrane za životinje. Ako trenutno ne postoje finansijski kapaciteti da se osnuje navedena agencija, Zakon treba izmeniti tako da se obezbedi efikasno obavljanje ove značajne funkcije u okviru postojećih institucionalnih kapaciteta, sve dok se ne steknu uslovi za osnivanje navedene agencije.

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close