/ B&F Plus / Noviteti u ekološkom zakonodavstvu Republike Srbije: Obavezna sanacija i remedijacija štete
BiF Analize Čitajte B&F online

Noviteti u ekološkom zakonodavstvu Republike Srbije: Obavezna sanacija i remedijacija štete

Implementiranjem izmena u novi Zakon o zaštiti životne sredine unete su novine u ekološko zakonodavstvo Republike Srbije i time je urađen još jedan korak ka harminizaciji sa zakonodavstvom Evropske Unije.

This post has already been read 913 times!

Implementiranjem izmena u novi Zakon o zaštiti životne sredine unete su novine u ekološko zakonodavstvo Republike Srbije i time je urađen još jedan korak ka harminizaciji sa zakonodavstvom Evropske Unije.

Jedna od novina koju predviđa Zakon jeste obaveza pravnih i fizičkih lica koja degradiraju životnu sredinu da, po tačno predviđenom projektu, a uz prethodnu saglasnost nadležog Ministarstva, izvrše sanaciju i remedijaciju iste. Ukoliko gorenavedena lica ne izvrše svoju obavezu samo Ministarstvo može o trošku tih lica preduzeti propisane mere.

Što se tiče pravnih lica ili preduzetnika koji se bave upravljanjem postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda ili ispuštanjem istih u recipijente ili javnu kanalizacionu mrežu, osim obaveze za posedovanjem integrisane dozvole, novi Zakon predviđa još i obavezu donošenja akcionog plana za postepeno dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u vodu, kao i rokove za njihovo postepeno dostizanje, a u sve to šest meseci nakon stupanja na snagu novog Zakona. Neispunjene obaveze donošenja akcionog plana i nepostupanja po istom smatraće se privrednim prestupom gde će kazne varirati od 150.000 do 3.000.000 dinara u zavisnosti od toga da li je prestup napravljen od strane pravnog lica ili preduzetnika.

Značajnu inovaciju predstavlja i uspostavljanje Nacionalne elektronske baze podataka (Nacionalnog metaregistra). Nacionalni metaregistar je elektronska baza podataka i ujedno i portal ka postojećim bazama i dokumentima sa informacijama iz oblasti životne sredine različitih organa i organizacija. Kroz ovako javnu dostupnost informacijama, građani Republike Srbije moći će brže da se informišu o životnoj sredini, dok će pristup tim informacijama biti pojednostavljen. Sredstva za obradu informacija o životnoj sredini i proveru tačnosti dostavljenih podataka, dužna je da obezbedi Agencija za zaštitu životne sredine.

Predviđa se intenziviranje mera koje preduzimaju organi javne vlasti u širenju eko svesti kod građana. Mere će se pre svega sastojati u bezbeđivanju informacija o sprovođenju ekoloških projekata, redovnom objavljivanju i ažuriranju istih putem, kako elektronskih, tako i telekomunikacionih sredstava javnog informisanja.

Jedna od najvažnijih novina koja se uvodi izmenama Zakona o zaštiti životne sredine jeste osnivanje Zelenog fonda Srbije, kao budžetskog fonda, čiji je cilj finansiranje prioritetnih projekata u oblasti zaštite životne sredine. Isti će biti osnovan od strane Ministarstva zaduženog za pitanja zaštite životne sredine. Ovaj budžetski fond osniva se radi evidentiranja sredstava namenjenih finansiranju pripreme, sprovođenja i razvoja programa, projekata i drugih aktivnosti u oblasti očuvanja, održivog korišćenja, zaštite i unapređivanja životne sredine. Sredstva Zelenog fonda Republike Srbije dodeljuju se korisnicima sredstava u svrhu finansiranja zaštite i unapređivanja životne sredine, a na osnovu javnog konkursa koji objavljuje Ministarstvo. Nadležno ministarstvo prati, analizira i vrši nadzor nad realizacijom projekata i korišćenjem sredstava.

Finansiranje zaštite životne sredine vršiće se po principu “korisnik plaća” i “zagađivač plaća” po načelu odgovornosti, čime će se još dodatno doprineti razvoju zelene industrije.

Pored novog Zakona o zaštiti životne sredine donet je i dugo predviđani ostali set zakona iz oblasti životne sredine i poljoprivrede. Usvajanjem predloženih zakona, Srbija će ostvariti značajan napredak u pogledu zaštite životne sredine i prirodnih vrednosti. Takođe, ovim se podstiče međunarodna saradnja koja će proširiti mogućnost za razvoj poljoprivrede i privrede.

Ksenija Popić, Associate
Andrea Cvetanović, Associate
Sara Necić, Associate

JPM Janković Popović Mitić

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close