/ Politika i društvo / Građani članstvom u Justiciji mogu doći do jeftine pravne pomoći
BiF Analize Čitajte B&F online

Građani članstvom u Justiciji mogu doći do jeftine pravne pomoći

This post has already been read 1701 times!

Startap kompanija Justicija sistemi doo predstavila je danas u Beogradu potpuno novi koncept obezbeđivanja pravnih usluga građanima Srbije. Učlanjenjem u Justiciju, pod finansijski veoma prihvatljivim uslovima, stiče se pravo na obezbeđivanje pravne podrške u svakom trenutku, tokom cele godine, u zavisnosti od potreba korisnika. Lista sadrži 12 najčešće traženih pravnih usluga, a korisnici mogu da odaberu onu koja im je u tom trenutku potrebna.

U nekoliko različitih programa Justicija svojim klijentima omogućava sledeće usluge: pravni saveti, ugovori, predlozi za izvršenje, prigovori na predloge za izvršenje, predlozi ostavina, postupci pred katastrom, postupci pred APR-om, opomene, zahtevi za naknadu štete, prigovori na odluku osiguravajućeg društva, ovlasćenja, vansudska poravnanja, tužbe. Tokom godinu dana korisnici imaju pravo na 10 do 20 intervencija, zavisno od toga za koji program sklope ugovor.

Korisnici imaju na raspolaganju i druge pogodnosti, a to su jedan besplatan pravni savet i popust od 50% na sve ostale pravne usluge advokata koje obezbeđuje Justicija. Program pravne zastite za fizička lica obuhvata sve članove porodice, bez doplate.

“Cilj Justicije je da se stvori efikasan i kredibilan, a finansijski prihvatljiv sistem, čime bi se olakšao proces pružanja pravne poodrške, a obezbedila sigurnost i poverenje u pravne zastupnike. Očekujemo da ćemo ovim sistemom otvoriti vrata odgovornom i savesnom ponašanju svih aktera pravnog sistema u Srbiji i da ćemo doprineti da kvalitetnije obavljaju svoj posao, na dobrobit građana i njihovih prava”, izjavio je Dušan Janković, osnivač i direktor Justicije.

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close