/ Vesti / Država više ne mora da štampa, pečatira i zavodi dokumentaciju u papiru
BiF Analize Čitajte B&F online

Država više ne mora da štampa, pečatira i zavodi dokumentaciju u papiru

Do 4. maja ove godine državne institucije u Srbiji su morale da štampaju i „zavode“ u papirnom omotu na pisarnici svaki zahtev koji im stigne elektronskim putem. Zbog apsurdnih propisa službenici su radili dupli posao, što je samo povećavalo troškove i stvaralo otpor u javnoj upravi prema korišćenju elektronske komunikacije. Iako elektronsko podnošenje zahteva donosi ogromne uštede u vremenu i novcu građanima i privredi, godinama je ostajalo nerešeno pitanje kako da od svega toga korist i uštedu ima i sama državna administracija.

This post has already been read 1061 times!

Do 4. maja ove godine državne institucije u Srbiji su morale da štampaju i „zavode“ u papirnom omotu na pisarnici svaki zahtev koji im stigne elektronskim putem. Zbog apsurdnih propisa službenici su radili dupli posao, što je samo povećavalo troškove i stvaralo otpor u javnoj upravi prema korišćenju elektronske komunikacije. Iako elektronsko podnošenje zahteva donosi ogromne uštede u vremenu i novcu građanima i privredi, godinama je ostajalo nerešeno pitanje kako da od svega toga korist i uštedu ima i sama državna administracija.

Sve se to promenilo početkom maja, kada je Vlada Srbije na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave usvojila izmene Uredbe o elektronskom kancelarijskom poslovanju organa državne uprave i time uvela 21. vek u ovaj segment rada državne administracije. Inicijativa za izmenu Uredbe potekla je od kompanija okupljenih u NALED-ovom Savezu za e-upravu.

“NALED radi sa Ministarstvom na pripremi Akcionog plana za razvoj e-uprave koji predviđa uvođenje e-arhiviranja poslovne dokumentacije (fakture, otpremnice i sl.), elektronsko plaćanje taksi i naknada, pojednostavljenje elektronskog potpisivanja i elektronske razmene podataka”, kaže Aco Tomašević, direktor podrške biznisu kompanije NELT, članice Saveza za e-upravu.

Moderne, privredno i građanski orjentisane institucije i službe ovom novom Uredbom mogu uštedeti milione dinara godišnje. Među njima je i Agencija za privredne registre koja vodi više od 20 registara i obradi oko 20 miliona stranica dokumentacije godišnje.

“Arhaično poimanje predmeta za koji se formira tzv. omot spisa da bi se u njemu čuvali svi podnesci u papirnoj formi neprihvatljivo je za moderne elektronske procedure. Sada je jasno propisano da se elektronski dokumenti arhiviraju u elektronskom formatu, na serveru. Takođe, u procesu je i usvajanje zakona o elektronskom poslovanju koji će omogućiti jednostavnije prevođenje papirnog u elektronski dokument i zaokružiće pravni okvir za sprovođenje svih procedura elektronskim putem. Ova reforma će omogućiti efikasno poslovanje kompletnoj javnoj upravi”, istakla je Tanja Vukotić Marinković, registrator u Agenciji za privredne registre.

Koristi od nove Uredbe odmah će osetiti Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, svi gradovi i opštine u Srbiji, kao i gotovo 200 nacionalnih i lokalnih institucija uključenih u elektronski sistem za izdavanje građevinskih dozvola koji su imali obavezu da odštampaju a potom i arhiviraju 67.000 elektronski primljenih i obrađenih zahteva, sa svom pratećom dokumentacijom. Izmenu Uredbe podržao je i USAID Projekat za bolje uslove poslovanja.

“Usvajanje izmena Uredbe je jedna od prelomnih tačaka u razvoju naše javne uprave. Konačno se stvaraju uslovi da e-uprava prestane da bude egzotična i retko korišćena alternativa papirnoj upravi”, naglasio je Dušan Vasiljević, zamenik direktora USAID Projekta za bolje uslove poslovanja.

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close