/ Ekonomija / CHF Srbija: Novi uspeh u borbi za fer tretman zaduženih u švajcarcima
BiF Analize Čitajte B&F online

CHF Srbija: Novi uspeh u borbi za fer tretman zaduženih u švajcarcima

This post has already been read 885 times!

Juče je Evropski sud doneo presdu koja će poslužiti kao konkretno uputstvo za postupanje nacionalnim sudovima, pa i onima u Srbiji, vezanu za zaduživanje u švajcarskim francima.

Sud EU jasno je naime a stanovište da su nacionalni sudovi dužni da ispitaju da li su odredbe ugovora po kome su korisnici kredita dužni da otplatu kredita vrše u stranoj valuti nepoštene, a imajući u vidu informacije i reklamne poruke koje su potrošači primili u predugovornoj fazi, pri čemu se mora uzeti u obzir stručnost i znanje banke u vezi sa mogućim promenama kursa kao i rizicima svojstvenim kreditu u stranoj valuti.

Istaknuto je da treba ispitati moguće bančino postupanje suprotno obavezi dobre vere i postojanje značajnije neravnoteže između stranaka, a posebno da li su potrošaču bili objašnjeni svi elementi koji mogu imati uticaja na njegove buduće obaveze, na osnovu kojih potrošač može oceniti ukupan trošak svog kredita.

EU sud je naveo da kada banka odobrava kredit u stranoj valuti, mora korisniku kredita dati sve informacije kako bi potrošač na osnovu tačnih i razumljivih kriterijuma mogao procijeniti ekonomske posljedice koje iz toga za njega proizlaze, kao i rizike u vezi vraćanja kredita, posebno kada je zarada u drugoj valuti.

Udruženje CHF Srbija tim povodom izražava nadu da će ova presuda konačno rešiti agoniju korisnika kredita, utvrđenjem da je indeksacija u valuti švajcarskog franka bila nepoštena, na čemu ono insistira od svog osnivanja, jer je opšte poznato da su i banke u Srbiji govorile samo o pozitivnim stranama ovog kredita, stabilnoj valuti i manjoj kamati, dok su prećutale sve značajne rizike kojih potrošači nisu ni mogli biti svesni, a što je imalo za posledicu značajnu nesrazmeru u davanjima.

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close