/ Vesti / Globalni ekonomski rast podstiče rast i optimizam među privatnim kompanijama
BiF Analize Čitajte B&F online

Globalni ekonomski rast podstiče rast i optimizam među privatnim kompanijama

Kako globalna ekonomija raste ujednačeno, optimizam nadvladava neizvesnost među privatnim kompanijama kada su u pitanju njihova očekivanja i investicioni planovi. U svom izveštaju, „Globalne perspektive za privatne kompanije: planovi, prioriteti i očekivanja", konsultantsko-revizorska kompanija Deloitte otkriva da dve trećine rukovodilaca privatnih kompanija širom sveta veruju da će se njihovi prihodi povećati u narednoj godini.

This post has already been read 1218 times!

Kako globalna ekonomija raste ujednačeno, optimizam nadvladava neizvesnost među privatnim kompanijama kada su u pitanju njihova očekivanja i investicioni planovi. U svom izveštaju, „Globalne perspektive za privatne kompanije: planovi, prioriteti i očekivanja”, konsultantsko-revizorska kompanija Deloitte otkriva da dve trećine rukovodilaca privatnih kompanija širom sveta veruju da će se njihovi prihodi povećati u narednoj godini.

U istraživanju je učestvovalo 1900 direktora u 30 zemalja, od kojih većina očekuje rast prihoda, dobiti, produktivnosti i kapitalnih investicija. Takođe, čak 45% ispitanika očekuje da će zaposliti više osoba na neodređeno vreme. Međutim, pored ovih očekivanja, 53% ispitanika ipak smatra da je dosta visok stepen neizvesnosti po pitanju budućih planova.

Iako privatne kompanije pokazuju optimizam na sličan način širom sveta, odražavajući sadašnje nivoe globalne povezanosti, istraživanje je ukazalo na pojedine razlike kada su u pitanju rizici rasta u različitim regionima. Na primer, ispitanici u Americi su izrazili zabrinutost zbog neizvesne ekonomske perspektive u svojim zemljama, dok ispitanici iz regiona EMEA (Evropa, Bliski istok i Afrika) ukazuju na zapošljavanje kao glavni izazov, a ispitanici iz regiona Azija-Pacifik identifikuju troškove sirovina kao prepreka rastu.

Rukovodioci privatnih kompanija širom sveta dosledno navode geopolitičku neizvesnost kao najveći rizik za rast. Međutim, i pored toga, ispitanici iz svakog regiona identifikovali su poremećaje na svojim tržištima, fluktuaciju deviznog kursa, slabiju potražnju na domaćem tržištu, povećane regulatorne obaveze i troškove tehnologije kao glavne pretnje rastu poslovanja.

Da bi se suprotstavili ovim rizicima, 35% ispitanika fokusirano je na povećanje produktivnosti, dok 33 odsto ispitanika ima za cilj razvoj novih proizvoda i usluga i rast na postojećim tržištima.

Sedamdeset i devet odsto privatnih kompanija tvrdi da deo prihoda dolazi sa međunarodnih tržišta, dok kod skoro polovine ispitanika (43%), prihod ostvaren na međunarodnim tržištima čini više od četvrtine ukupnih prihoda. U narednoj godini samo 10% ispitanika očekuje smanjenje učešća prihoda svoje kompanije koji dolaze sa drugih tržišta.

Razumevanje lanca snabdevanja takođe ukazuje na povećanje globalne ekonomske integracije i prisutnost osećaja optimizma. Osamdeset i četiri odsto ispitanika smatra da je globalna trgovina važna za njihov lanac snabdevanja.

U kontekstu brzog tehnološkog razvoja, privatne kompanije prihvataju digitalne poremećaje kao konkurentsku prednost. Dve trećine ispitanika vide tehnološki napredak kao nove mogućnosti sa pozitivnim ishodima.

Nove tehnologije ubrzavaju inovacije i doprinose ostvarivanju poslovnih rezultata, a među glavnim ciljevima za razvoj 62 % kompanija navodi povećanje efikasnosti, 46 % koristi tehnologiju za efikasnije upravljanje odnosima sa kupcima, 45 % nastoji da potpomogne rast, a 37 % koristi nove tehnologije za istraživanje i razvoj. Drugi navode analitiku podataka /poslovnu inteligenciju i automatizaciju poslovnih procesa kao ključne za rast.

Iako mnogi gledaju na disrupciju kroz optimistički objektiv, postoje i negativni uticaji koje ona izaziva. Promene u očekivanjima kupaca (31%), makroekonomske tržišne promene (38%) i promene u propisima (39%) se navode kao negativni poremećaji.

Uprkos smanjenom obimu akvizicija protekle godine, istraživanje signalizira potencijalni porast aktivnosti kao sredstvo za strateški rast kompanija.

Šezdeset osam odsto ispitanika veruje da će njihove kompanije biti deo aktivnosti spajanja i pripajanja (M&A) sledeće godine. Konkretno, 42 % predviđa da će verovatno ili vrlo verovatno postići zadate ciljeve u narednoj godini. Međutim, razlozi za to variraju, tako da 33 % navodi kao razlog priliku da uđu na nova globalna tržišta, a 32% ispitanika ukazuje na mogućnost širenja i diversifikovanja svoje baze klijenata.

Kako tehnologija pojednostavljuje procese i oslobađa zaposlene dodatnog rada, privatne kompanije se sve više fokusiraju na ulaganje u talente. Kako bi prevazišli stalne izazove u vezi sa zapošljavanjem talenata, zadovoljili svoje rastuće potrebe za radnom snagom i podstakli zadržavanje zaposlenih, 46% privatnih kompanija planira da ulaže u obuku svojih zaposlenih, a 33% u programe za razvoj liderstva.

Programi obuke se posmatraju kao kontinuirana mogućnost učenja koja se pruža zaposlenima kako bi podstakli inovacije. Štaviše, 16% ispitanika identifikuje jačanje svog rukovodećeg tima kao glavnu strategiju rasta, s obzirom na to da privatne kompanije teže ka održivom rastu u budućnosti.

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close